Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu SCI, VIB, SVC, TDH, PGT, CLX, PVR, BT6, CQN, CMG, HIG, HSA, ILA, DTE, LMH, KSK, QLT, NTF, AMS, DFF

CTCP SCI E&C (SCI): CTCP SCI đăng ký bán 2.048.034 cp trong tổng số 15.007.025 cp (tỷ lệ 59,06%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 28/1/2022.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1,5 triệu cp trong tổng số 4.629.634 cp (tỷ lệ 0,298%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/1 đến 28/1/2022.

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC): Công ty TNHH SVC Holdings đã mua 17.874.741 cp (tỷ lệ 53,68%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch SVC Holdings không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải đã bán toàn bộ 260.000 cp (tỷ lệ 0,231%). Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2021.

CTCP PGT Holdings (PGT): Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Phó tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1.166.201 cp (tỷ lệ 12,94%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 28/1/2022.

CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (CLX): CTCP Đầu tư Toàn Việt đã bán 195.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 406.800 cp (tỷ lệ 0,47%). Giao dịch thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 665.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.055.000 cp (ty rleje 9,74%). Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2021.

CTCP Beton 6 (BT6): Bà Trịnh Thị Hương, chị ông Trịnh Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 170.000 cp (tỷ lệ 0,51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 24/1/2022.

CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN): CTCP Tập đoàn T&T đăng ky bán 6,8 triệu cp trong tổng số 71.169.435 cp (tỷ lệ 94,83%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/1 đến 27/1/2022.

CTCP Tập đoàn công nghệ CMC (CMG): Ngân hàng Nông nghiệp  và phát triển nông thôn Việt Nam đã bán 908.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.869.111 cp (tỷ lệ 2,87%). Giao dịch thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2021.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Võ Văn Mai, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.503.647 cp (tỷ lệ 7,29%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 27/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HIG, cùng thời gian, ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 953.200 cp. Trước giao dịch ông Lê Hải Đoàn sở hữu 5.246.800 cp (tỷ lệ 25,45%).

CTCP Hestia (HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đã mua 1.979.065 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.242.442 cp (tỷ lệ 53,89%). Giao dịch thực hiện từ 17/12 đến 24/12/2021. Tiếp đó ông Lã Giang Trung đăng ký mua thêm 700.000 cp HSA.Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/12/2021 đến 28/1/2022.

CTCP ILA (ILA): Bà Đào Thị Lệ Quyên, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 369.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.719.000 cp (tỷ lệ 10,11%). Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2021.

CTCP Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings (DTE): Ông Nguyễn Văn Nam, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 887.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.895.360 cp (tỷ lệ 15,56%). Giao dịch thực hiện ngày 22/12/2021.

CTCP Quốc tế Holding (LMH): Ông Nguyễn Xuân thủy, Chủ tịch HĐQT, đã bán 950.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.543.700 cp (tỷ lệ 13,83%). Giao dịch thực hiện từ 22/12 đến 23/12/2021.

CTCP Khoáng sản luyện kim màu (KSK): Ông Lê Văn An, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.034.800 cp (tỷ lệ 8,52%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông An không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2021.

CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 (QLT): Ông Vũ Trung Tá, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 191.500 cp trong tổng số 196.500 cp (tỷ lệ 13,1%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 14/1/2022.

CTCP Dược – Vật tư y tế Nghệ An (NTF): Công ty TNHH Thủy Anh đã bán toàn bộ 1.215.130 cp (tỷ lệ 20,25%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 22/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NTF, cùng ngày Công ty TNHH MTV Du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn đã mua 1.215.130 cp (tỷ lệ 20,25%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty Giải trí Đồ Sơn không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS): Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 317.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 330.010 cp (tỷ lệ 0,9%). Giao dịch thực hiện từ 29/11 đến 24/12/2021.

CTCP Tập đoàn Đua FAT (DFF): Ông Lê Văn Thịnh, em ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 106.000 cp (tỷ lệ 0,26%). Giao dịch thực hiện từ 1/12 đến 24/12/2021.