Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu SSI, DXG, TLH, VCI, VNM, REE, TCO, TDP

CTCP Chứng khoán SSI (SSI): En Fund L.P đã bán 23.429.745 cp, giảm lượng sở hữu từ 46.859.491 cp (tỷ lệ 7,129%) xuống 23.429.746 cp (tỷ lệ 3,565%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/8/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 88.497.950 cp (tỷ lệ 17,0749%) xuống 86.497.950 cp (tỷ lệ 16,689%). Giao dịch thực hiện ngày 18/8/2021.

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH): Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 5.082.772 cp trong tổng số 7 triệu cp đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch bà Phượng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 21/7 đến 19/8/2021.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Bà Trần Thị Lan, mẹ ông Tô Hải – Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 1.455.000 cp (tỷ lệ 0,44%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2021.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investments Pte. Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cp (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 17/9/2021.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Platium Victory Pte. Ltd đã mua 203.500 cp trong tổng số 12.960.296 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 95.411.028 cp (tỷ lệ 30,87%). Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): CTCP HQ Investment Group đã bán 2.127.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.867.140 cp (tỷ lệ 11,16%). Giao dịch thực hiện ngày 3/8/2021.

CTCP Thuận Đức (TDP): Ông Nguyễn Đức Chính, con ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQ – đã mua 1.417.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.492.974 cp (tỷ lệ 4,14%). Giao dịch thực hiện ngày 18/8/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SSI – CTCP Chứng khoán SSI – En Fund L.P đã bán 23.429.745 cp, giảm lượng sở hữu từ 46.859.491 cp (tỷ lệ 7,129%) xuống 23.429.746 cp (tỷ lệ 3,565%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/8/2021.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 88.497.950 cp (tỷ lệ 17,0749%) xuống 86.497.950 cp (tỷ lệ 16,689%). Giao dịch thực hiện ngày 18/8/2021.

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 5.082.772 cp trong tổng số 7 triệu cp đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch bà Phượng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 21/7 đến 19/8/2021.

REE – CTCP Cơ điện lạnh – Platium Victory Pte. Ltd đã mua 203.500 cp trong tổng số 12.960.296 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 95.411.028 cp (tỷ lệ 30,87%). Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

TCO – CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải – CTCP HQ Investment Group đã bán 2.127.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.867.140 cp (tỷ lệ 11,16%). Giao dịch thực hiện ngày 3/8/2021.

TDP – CTCP Thuận Đức – Ông Nguyễn Đức Chính, con ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQ – đã mua 1.417.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.492.974 cp (tỷ lệ 4,14%). Giao dịch thực hiện ngày 18/8/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – Bà Trần Thị Lan, mẹ ông Tô Hải – Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 1.455.000 cp (tỷ lệ 0,44%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2021.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – F&N Dairy Investments Pte. Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cp (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 17/9/2021.

PET – Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – Ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu PET từ ngày 25/8 đến 23/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hà sẽ giảm sở hữu tại PET xuống còn hơn 4,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,66%.