Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu TDH, NTL, VC9, VIB, TVC, FCN, CKG

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Ông Thái Bằng Âu, Thành viên BKS đã bán ra 120.000 cổ phiếu TDH từ ngày 16 đến 18/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Âu chỉ còn nắm giữ hơn 24.200 cổ phiếu TDH.

NTL – CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm – Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ của ông Đinh Đức Tiệp, Phó tổng giám đốc đã bán ra 850.000 cổ phiếu NTL từ ngày 27/10 đến 19/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Mai đã giảm sở hữu tại NTL xuống còn hơn 3,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,41%.

VC9 – CTCP Xây dựng số 9 – Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (VCG), cổ đông đã bán toàn bộ 4,32 triệu cổ phiếu VC9 sở hữu, tỷ lệ 36,94% trong ngày 15/11.

VIB – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Bà Đinh Thị Thanh Ký, chị dâu ông Đặng Văn Sơn – Phó chủ tịch đã bán ra toàn bộ hơn 3,05 triệu cổ phiếu VIB sở hữu, tỷ lệ 0,2%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 22/10 đến 16/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

TVC – CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt – Ông Đỗ Thanh Hà, Tổng giám đốc đăng ký bán hơn 339.000 cổ phiếu TVC từ ngày 23/11 đến 22/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Hà đang nắm giữ hơn 739.000 cổ phiếu TVC, tỷ lệ 0,71%.

FCN – CTCP Fecon – Ông Trần Trọng Thăng, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu FCN từ ngày 24/11 đến 23/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thăng sẽ nâng sở hữu tại FCN lên hơn 1,36 triệu cổ phiếu.

CKG – CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 232.000 cổ phiếu CKG sở hữu, tỷ lệ 0,28%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/11 đến 23/12 theo phương thức khớp lệnh.