Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VGC, HCM, ACM, VPH, DID, NED, TGG, HAH, FMC, DHC, OPC, KIP, V11, HMS, TOP, HVG, TV6, LMH, PXL, DCR

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC): CTCP Tập đoàn Gelex đã bán toàn bộ 11.361.860 cp (là chuyển góp thêm vốn cho công ty con CTCP Hạ tầng Gelex bằng tài sản). Giao dịch thực hiện từ 17/9 đến 28/9/2021.

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM): Công ty Đầu tư tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đăng ký bán 10.475.180 cp trong tổng số 72.975.180 cp (tỷ lệ 23,86%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/10 đến 3/11/2021.

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM): Ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 5.003.100 cp (tỷ lệ 9,81%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 29/10/2021.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Pyn Elite (Non – Ucits) đã bán 800.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.913.400 cp (tỷ lệ 8,3%). Giao dịch thực hiện ngày 23/9/2021.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): Ông Trần Hoàng Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 726.500 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.393.100 cp (tỷ lệ 10,02%) xuống 666.600 cp (tỷ lệ 4,8%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/9/2021.

CTCP Đầu tư phát triển điện Tây Bắc (NED): CTCP Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán toàn bộ 5.049.779 cp (tỷ lệ 12,47%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/9 đến 28/10/2021.

CTCP Louis Capital (TGG): Ông Trần Duy Kiều, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.766.000 cp (tỷ lệ 6,5%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Kiều không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 28/9/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã bán 144.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2,7 triệu cp (tỷ lệ 5,7%). Giao dịch thực hiện ngày 27/9/2021.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Tô Minh Chẳng, Kế Toán trưởng, đăng ký bán 180.000 cp trong tổng số 188.764 cp đang sở hữu. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số  1.010.000 cp (tỷ lệ 1,72%) đang sở hữu. Bà Dương Ngọc Kim, vợ ông Hồ Quốc Lực, đăng ký bán toàn bộ 245.100 cp đang sở hữu. Các giao dịch trên đều dự kiến thực hiện từ 5/10 đến 3/11/2021.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 641.812 cp (tỷ lệ 4,52%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 1/9 đến 28/9/2021.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ông Trịnh Việt Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 273.298 cp (tỷ lệ 1,03%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/10 đến 2/11/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu OPC, ông Trương Đức Vọng, Thành viên HĐQT đã bán toàn bộ 586.096 cp. Ông Lê Minh Điểm, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 1.267.000 cp. Các giao dịch trên đều thực hiện ngày 29/9/2021.

CTCP K.I.P Việt Nam (KIP): Ông Trần Tuấn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 490.785 cp (tỷ lệ 5,08%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2021.

CTCP Xây dựng số 11 (V11): Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 2,55 triệu cp (tỷ lệ 30,36%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 29/10/2021.

CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS): Ông Phạm Thanh Phúc, anh ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Phúc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/10 đến 29/10/2021.

CTCP Phân phối TOP One (TOP): Ông Trần Hồng Tài, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.495.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.720.000 cp (tỷ lệ 18,64%). Giao dịch thực hiện ngày 24/9/2021.

CTCP Hùng Vương (HVG): Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 2 triệu cp (tỷ lệ 0,88%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/10 đến 29/10/2021.

CTCP Thương mại đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng (TV6): Bà Hoàng Thu Anh, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 150.000 cp (tỷ lệ 5%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/9/2021.

CTCP Quốc tế Holding (LMH): Ông Nguyễn Xuân Thùy, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1.492.600 cp trong tổng số 2 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.493.700 cp (tỷ lệ 17,53%). Giao dịch thực hiện từ 27/8 đến 21/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LMH, bà Phạm Thị Hằng, Trưởng BKS, đăng ký bán toàn bộ 741.200 cp (tỷ lệ 2,89%) đang sở hữu. Bà Nguyễn Thị Sơb, chị dâu bà Nguyễn Lan Hương – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.092.600 cp (tỷ lệ 4,26%) đang sở hữu. Các giao dịch trên đều dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 20/10/2021.

CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (PXL): Ông Lê Công Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 296.367 cp (tỷ lệ 0,36%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/10 đến 29/10/2021.

CTCP Gạch men Cosevco (DCR): Tổng Công ty Miền Trung đã bán toàn bộ 961.793 cp (tỷ lệ 14,8%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/8/2021.