Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VIB, AAA, FDC, SKG ngày 23/7/2021

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 700.000 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch  lên 1.149.453 cp. Giao dịch thực hiện ngày 21/7/2021.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký bán 2.009.412 cp trong tổng số 152.629.056 cp (tỷ lệ 51,43%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện qua VSD từ 27/7 đến 25/8/2021.

CTCP Fideco (FDC): Ông Nguyễn Thế Tiến, Phó phòng tài chính kiêm thư ký HĐQT, đăng ký bán toàn  bộ 1.352.890 cp (tỷ lệ 3,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/7 đến 25/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu FDC, CTCP Phát triển nhà Thủ Đức đã bán 7,7 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8.821.715 cp. Giao dịch thực hiện từ 21/6 đến 20/7/2021. Tiếp đó Nhà Thủ Đức đăng ký bán nốt 8.821.715 cp còn lại. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/7 đến 25/8/2021.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): Bruce Ting Siaw Lung đã bán 560.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.310 cp. Giao dịch thực hiện từ 8/7 đến 20/7/2021.