Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VIB, ABB, DQC, FTS, FIR, PLX, FDC, HAX, C47, ELC, HCI, TCO, TTC

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Lê Diệu Linh đã bán 279.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.600.200 cp (ty rleje 0,234%). Giao dịch thực hiện từ 17/5 đến 16/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, bà Lê Ngọc Bích đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1 triệu cp (tỷ lệ 0,09%). Giao dịch thực hiện từ 19/5 đến 17/6/2021.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABB): Bà Vũ Thị Nhung, em ông Vũ Văn Tiền – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 177.394 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/6 đến 16/7/2021.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ông Hồ Đức Lam, em ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT – đã bán 379.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.276.430 cp (tỷ lệ 3,71%). Giao dịch thực hiện ngày 14/6/2021.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 428.687 cp (tỷ lệ 0,295%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 120.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 2.554.400 cp (tỷ lệ 9,45%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX): Eneos Cprrporation đã mua 25 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 38 triệu cp (tỷ lệ 2,94%) lên 63 triệu cp (tỷ lệ 4,87%). Giao dịch thực hiện từ 24/5 đến 15/6/2021.

CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp HCM (FDC): CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức đăng ký bán toàn bộ 16.611.715 cp (tỷ lệ 43%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/6 đến 21/7/2021.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX): Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 1,2 triệu cp (tỷ lệ 3,27%). Giao dịch thực hiện từ 21/5 đến 16/6/2021.

CTCP Xây dựng 47 (C47): Công ty TNHH VP Invest đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2 triệu cp (tỷ lệ 10,68%). Giao dịch thực hiện từ 25/5 đến 17/6/2021.

CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELC): Samarang Ucits – Samarang Asian Properity đã bán 114.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.459.122 cp (tỷ lệ 6,83%). Giao dịch thực hiện ngày 16/6/2021.

CTCP Đầu tư – xây dựng Hà Nội (HCI): Ông Vũ Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc, đã bán 88.880 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 962.424 cp (tỷ lệ 18,39%). Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 10/6/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ông Phạm Duy Như Quỳnh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 113.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.425.534 cp (tỷ lệ 14,5%). Giao dịch thực hiện ngày 14/6/2021.

CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC): Bà Trần Thị Xuân Anh, con ông Trần Hưng Lương – Tổng Giám đốc – đăng ký mua 590.100 cp. Trước giao dịch bà Xuân Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/6 đến 20/7/2021.