Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VIB, LPB, DLG, DXG, TVB, BVH, OPC, BDT, BIO, HAP

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối dịch vụ công nghệ ngân hàng, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 449.453 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/6 đến 21/7/2021.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ông Nguyễn Xuân Thủy, em trai ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch HĐQT – đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.616.500 cp (tỷ lệ 0,15%). Giao dịch thực hiện từ 8/6 đến 11/6/2021.

CTCP Đức Long Gia Lai (DLG): Bà Vũ Thị Hải, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, người được ủy quyền công bố thông tin, đăng ký mua 10 triệu cp. Trước giao dịch bà Hải sở hữu 35.479 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/6 đến 20/7/2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 2.633.800 cp (tỷ lệ 3,7%) lên 3.633.800 cp (tỷ lệ 5,11%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 9/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TVB, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 5 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/6 đến 16/7/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Amersham Industries Limited đã bán 2,2 triệu cp, DC Developing Maskets Strategies Public Limited Company đã bán 550.000 cp, Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 1.550.000 cp, KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 100.000 cp, Norges Bank đã bán 1.545.000 cp, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã bán 76.000 cp và Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 4.050.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 76.546.250 cp (tỷ lệ 14,769%) xuống 66.475.250 cp (tỷ lệ 12,8258%). Giao dịch thực hiện ngày 11/6/2021.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Công đoàn công ty đăng ký bán 127.000 cp trong tổng số 305.761 cp (tỷ lệ 0,041%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/6 đến 15/7/2021.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Ông Lương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch ông Tùng sở hữu 1 triệu cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/6 đến 5/7/2021.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 4.600.717 cp (tỷ lệ 17,31%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/6 đến 20/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu OPC, cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 958.185 cp trong tổng số 972.555 cp (tỷ lệ 3,66%) đang sở hữu.

CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (BDT): Ông Vũ Quốc Hoàng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 6.845.000 cp (tỷ lệ 17,73%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hoàng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 10/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BDT, Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam đã mua 9.315.000 cp (tỷ lệ 24,13%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Vinaconex không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 10/6/2021.

CTCP Vắc xi va sinh phẩm Nha Trang (BIO): Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Ủy viên HĐQT, đã bán 450.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.538.300 cp (tỷ lệ 29,68%). Giao dịch thực hiện từ 28/5 đến 11/6/2021.

CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP): Bà Khoa Thị Thanh Huyền, Thành viên BKS, đã bán 2.123.100 cp và mua 360.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 889.152 cp (tỷ lệ 1,6%). Giao dịch thực hiện từ 10/5 đến 11/6/2021.