Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VIB, VPB, MWG, PVI, VC2, EME, PMB, HPG, SSI, PGI

VIB – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Ông Trần Đức Quý, bố bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ – đã bán 700.000 cp trong tổng số 3 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 20.488.000 cp (tỷ lệ 1,319%). Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 12/8/2021.

VPB – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Công đoàn ngân hàng đã mua 557.044 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.332.301 cp (tỷ lệ 0,092%). Giao dịch thực hiện từ 3/8 đến 9/8/2021.

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới di động – Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thế giới bán lẻ đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 51.275.096 cp (tỷ lệ 10,784%). Giao dịch thực hiện từ 5/8 đến 11/8/2021.

PVI – CTCP PVI – International Finance Corporation đã mua 4.216.354 cp (tỷ lệ 1,89%); IFC Emerging Asia Fund. Lp đã mua 4.919.079 cp (tỷ lệ 2,2%) và IFC Financial Institutions Growth Fund. Lp đã mua 4.919.079 cp (tỷ lệ 2,2%). Trước giao dịch các quỹ này đều không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 6/8/2021.

VC2 – CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 – Ông Nguyễn Quang Lâm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 817.700 cp, giảm lượng sở hữu từ 983.392 cp (tỷ lệ 6,56%) xuống 165.692 cp (tỷ lệ 1,1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/7/2021.

EME – CTCP Điện Cơ – CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán toàn bộ 600.000 cp (tỷ lệ 15,87%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/8/2021.

PMB – CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc – Bà Võ Thị Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 393.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 762.900 cp (tỷ lệ 6,36%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/8/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát – Ông Trần Vũ Minh, con ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 164,8 triệu cp (tỷ lệ 1,45%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/8 đến 16/9/2021.

SSI – CTCP Chứng khoán SSI – Daiwa Securities Group Inc đăng ký bán 15,3 triệu cp. Trước giao dịch Daiwa Securities sở hữu 118.294.620 cp (tỷ lệ 17,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/8 đến 16/9/2021.

PGI – Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex – Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 136.730 cp (tỷ lệ 0,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/8 đến 17/9/2021.