Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VIC, HNG, DTL, VNG, VTO, HTG, DPC ngày 6/7/2021

Tập đoàn Vingroup – CTCP (VIC): CTCP Vinpearl đã chuyển quyền sở hữu 58.591.920 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 50.306.042 cp (tỷ lệ 1,46%). Giao dịch thực hiện từ 3/6 đến 30/6/2021.

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 51,5 triệu cp trong tổng số 178.185.300 cp (tỷ lệ 16,07%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2021.

CTCP Đại Thiên Lộc (DTL): Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức đã bán 144.100 cp trong tổng số 2.000.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 11.922.989 cp (tỷ lệ 19,66%). Giao dịch thực hiện từ 1/6 đến 30/6/2021. Tiếp đó công ty Thép Tâm Đức đăng ký bán thêm 500.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG): Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, đã mua 483.150 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.799.360 cp. Giao dịch thực hiện ngày 25/6/2021.

CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO): Ông Phạm Ngọc Sinh, em vợ ông Nguyễn Chí Nam – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 3.924.750 cp (tỷ lệ 4,98%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG): Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch ông Trị sở hữu 568.649 cp (tỷ lệ 2,53%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 3/8/2021.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em dâu ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 109.300 cp (tỷ lệ 4,89%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 4/8/2021.