Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VMD, VNT, SIC, VNF

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – CTCP Cánh Đồng Xanh, cổ đông đã bán ra hơn 500.000 cổ phiếu HAH từ ngày 16/8 đến 26/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại HAH xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,05%.

VGS – CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE – Ông Nguyễn Vinh Tuyên, ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 100.800 cổ phiếu VGS sở hữu, tỷ lệ 0,24% trong ngày 26/8.

SMA – CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn – Ông Vũ Hà Nam, Tổng giám đốc đã bán thoái vốn bất thành hơn 960.000 cổ phiếu SMA đăng ký bán từ ngày 29/7 đến 27/8 theo phương thức thỏa thuận.

GMD – CTCP Gemadept – KIM Vietnam Growth Equity Fund, cổ đông lớn đã bán ra 700.000 cổ phiếu GMD trong ngày 26/8. Qua đó, giảm sở hữu tại GMD xuống còn hơn 14,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,97%.

SMT – CTCP Sametel – CTCP Louis Capital (TGG), tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 1,24 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 22,84% trong ngày 26/8. Trước giao dịch, TGG chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SMT nào.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VMD – CTCP Y dược phẩm Vimedimex – Bà Đào Thị Bình, vợ ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu VMD từ ngày 01/9 đến 30/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Bình sẽ giảm sở hữu tại VMD xuống còn hơn 340.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,2%.

VNT – CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương – CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn đăng ký mua 500.000 cổ phiếu VNT từ ngày 01/9 đến 30/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, TMS đang nắm giữ hơn 1,85 triệu cổ phiếu VNT, tỷ lệ 15,63%.

SIC – CTCP ANI – Bà Nguyễn Thị Hương, vợ ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua hơn 191.000 cổ phiếu SIC từ ngày 01/9 đến 27/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Hương đang nắm giữ hơn 1,07 triệu cổ phiếu SIC, tỷ lệ 4,48%.

VNF – CTCP Vinafreight – Transimex đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu của VNF. Hiện tổ chức này đang nắm giữ hơn 13,64 triệu cổ phiếu VNF, tỷ lệ 54,28%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 1/9 đến ngày 30/9.