Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VNH, ATA, HIG, NTP, NTH, MNB, BMD, CCA ngày 15/7/2021

CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật (Cổ phiếu VNH): Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1,8 triệu cp. Trước giao dịch ông Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/.7 đến 13/8/2021.

CTCP Ntaco (Cổ phiếu ATA): Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 2,5 triệu cp. Trước giao dịch ông Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 13/8/2021.

CTCP Tập đoàn HIPT (Cổ phiếu HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đã mua 2,1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.114.500 cp (tỷ lệ 10,26%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 29/6 đến 8/7/2021.

Tiếp đó ông Lê Hải Đoàn đăng ký mua thêm 2 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021. Sokol Holding Corp đăng ký bán toàn bộ 3,15 triệu cp (tỷ lệ 15,28%).

CTCP Nhựa thiếu niên Tiền Phong (Cổ phiếu NTP): Công đoàn công ty đã mua 180.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.402.400 cp (tỷ lệ 1,19%). Giao dịch thực hiện ngày 8/7/2021.

CTCP Thủy điện Nước Trong Cổ phiếu (NTH): Ông Nguyễn Văn Cao, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Cao sở hữu 1.835.445 cp (tỷ lệ 16,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 12/8/2021.

Tổng Công ty may Nhà Bè (Cổ phiếu MNB): CTCP 4M đã mua 331.206 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.861.206 cp (tỷ lệ 26,71%). Giao dịch thực hiện ngày 8/7/2021.

CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận (Cổ phiếu BMD): Bà Phan Thị Na, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 340.525cp (tỷ lệ 12,37%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Na không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2021.

CTCP XNK Thủy sản cần Thơ (Cổ phiếu CCA): Ông Võ Đức Đông, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch ông Đông sở hữu 5.419.223 cp (tỷ lệ 39,46%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 11/8/2021.