Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VNM, DQC, NLG, GEX, FDC, CKG, SRF, CQN, APS, SPI

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch F&N Dairy 369.752.859 (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/6 đến 14/7/2021.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ông Hồ Đức Lam, anh ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 1.655.930 cp (tỷ lệ 4,82%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/6 đến 9/7/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc tài chính, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Phúc sở hữu 369.002 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/6 đến 13/7/2021.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã mua 150.000 cp và quỹ vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 1.351.700 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồn 4 quỹ liên quan từ 24.476.130 cp (tỷ lệ 5,013%) xuống 23.274.430 cp (tỷ lệ 4,7669%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/6/2021.

CTCP Fideco (FDC): Ông Nguyễn Thế Tiến, Phó Phòng tài chính, đăng ký bán toàn bộ 1.352.890 cp (tỷ lệ 3,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/6 đến 14/7/2021.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư Kiên Giang (CKG): CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang đăng ký bán toàn bộ 2.070.494 cp (tỷ lệ 2,5885%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/6 đến 15/7/2021.

CTCP Kỹ nghệ lạnh (SRF): Bà Nguyễn Thị Hồng, vợ ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT – đã mua 120.000 cp trong tổng số 200.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 788.816 cp (tỷ lệ 2,43%). Giao dịch thực hiện từ 4/5 đến 3/6/2021.

CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN): CTCP Tập đoàn T&T đăng ký bán 2,6 triệu cp trong tổng số 73.769.435 cp (tỷ lệ 98,29%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/6 đến 9/7/2021.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Bà Nguyễn Thu Trang, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.028.700 cp (tỷ lệ 5,2%) xuống 1.928.700 cp (tỷ eleej 4,95%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/6/2021.

CTCP SPI (SPI): Bà Nguyễn Thị Thương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 260.000 cp và bán 499.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 658.400 cp (tỷ lệ 3,92%). Giao dịch thực hiện ngày 3/6/2021.