Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu VNM, SSI, NKG, CII, CC1, VSC, CDP, TIX, TID, LTC

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã mua 900.000 cp (tỷ lệ 0,043%). Trước giao dịch SIC không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 6/5 đến 5/6/2021.

CTCP Chứng khoán SSI (SSI): Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh đăng ký mua 350.000 cp. Trước giao dịch Sài Gòn Đan Linh sở hữu 36.250.713 cp (tỷ lệ 5,515%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/6 đến 9/7/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu SSI, cùng thời gian, ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 350.000 cp trong tổng số 2.212.000 cp (tỷ lệ 0,337%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/6 đến 9/7/2021.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Ông Nguyễn Vinh An, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 154.999 cp. Giao dịch thực hiện từ 31/5 đến 7/6/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (CII): Amersham Industries Limited đã bán 429.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 3 quỹ liên quan từ 12.369.710 cp (tỷ lệ 5,1782%) xuống 11.940.710 cp (tỷ lệ 4,998%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/6/2021.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1): CTCP Xây dựng Tuấn Lộc đã bán toàn bộ 20.834.400 cp (tỷ lệ 19%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 19/5 đến 1/6/2021.

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC): CTCP Thành Đức Hải Phòng đã mua 2.855.000 cp (tỷ lệ 5,179%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Thành Đức Hải Phòng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 4/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VSC, KWE Beteiligungen AG đã bán toàn bộ 6.197.034 cp và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/6/2021.

CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha (CDP): CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đã bán toàn bộ 20.834.400 cp (tỷ lệ 19%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 19/5 đến 1/6/2021.

CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TIX): CTCP Sản xuất dịch vụ Hưng Phát đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.089.000 cp (tỷ lệ 6,96%). Giao dịch thực hiện ngày 3/6/2021.

Tổng Công ty Tín Nghĩa – CTCP (TID): Ông Lê Hữu Tịnh, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 198.715 cp (tỷ lệ 0,1%). Giao dịch thực hiện ngày 1/6/2021.

CTCP Điện nhẹ viễn thông (LTC): Ông Bùi Quốc Hưng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 239.400 cp (tỷ lệ 5,22%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/5/2021.