Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu AAV, GKM, ITC, KDC, TVB, THG, ICT, AGM, API, SBT

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AAV – CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc – Ông Nguyễn Trọng Điều, Phó tổng giám đốc đã bán toàn bộ 575.000 cổ phiếu AAV sở hữu, tỷ lệ 1,57% trong ngày 14/9.

GKM – CTCP Khang Minh Group – Ông Hoàng Văn Hải, Phó tổng giám đốc đã mua vào 200.000 cổ phiếu GKM từ ngày 19/8 đến 15/9. Sau giao dịch, ông Hải đã nâng sở hữu tại GKM lên hơn 264.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,78%.

ITC – CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà – CTCP Đầu tư Toàn Việt, cổ đông của đã bán ra hơn 344.000 cổ phiếu ITC trong ngày 17/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại ITC xuống còn hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,62%.

KDC – CTCP Tập đoàn Kido – Vietnam Investments Fund III, L.P, cổ đông lớn đã bán ra hơn 716.000 cổ phiếu KDC. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại KDC xuống còn hơn 10,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,76%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TVB – CTCP Chứng khoán Trí Việt – Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, cổ đông đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TVB từ ngày 24/9 đến 22/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại TVB lên hơn 5,71 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,36%.

THG – CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang – Ông Đoàn Thành Đạt, chồng bà Nguyễn Thị Hường – Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 399.000 cổ phiếu THG sở hữu, tỷ lệ 2,5%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/9 đến 22/10 theo phương thức khớp lệnh.

ICT – CTCP Viễn Thông – Tin học Bưu điện – Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Kế toán trưởng đăng ký bán toàn bộ hơn 159.000 cổ phiếu ICT sở hữu, tỷ lệ 0,5%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/9 đến 22/10 theo phương thức khớp lệnh.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – CTCP Louis Capital (TGG), cổ đông đăng ký bán toàn bộ 838.000 cổ phiếu AGM sở hữu, tỷ lệ 4,6%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/9 đến 20/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

API – CTCP Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương – CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), cổ đông đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu API từ ngày 21/9 đến 19/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, APS đang nắm giữ hơn 500.000 cổ phiếu API, tỷ lệ 1,92%.

SBT – CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa – Ông Phạm Hồng Dương, Thành viên HĐQT đã bán ra hơn 4,02 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 24/8 đến 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Dương đã giảm sở hữu tại SBT xuống còn hơn 286.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,045%.