Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu BAF, CEO, VGS, GMC, SSB, YEG, DL1, TAR, TDG

BAF – CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam – CTCP Siba Holdings, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Phú – Tổng giám đốc đã mua vào 15,99 triệu cổ phiếu BAF, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,5% trong ngày 04/1. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu BAF nào.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã bán ra 4 triệu cổ phiếu CEO trong ngày 27/12/2021. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại CEO xuống còn hơn 15,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,11%.

VGS – CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE – Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 5 triệu cổ phiếu VGS từ ngày 21/12 đến 30/12/2021. Sau giao dịch, ông Hải đã nâng sở hữu tại VGS lên 13,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 32,06%.

GMC – CTCP Garmex Sài Gòn – CTCP Đầu tư Toàn Việt, cổ đông đăng ký bán toàn bộ hơn 1,54 triệu cổ phiếu GMC sở hữu, tỷ lệ 4,69%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/1 đến 09/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

SSB – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeaBank – Ông Lê Tuấn Anh, con bà Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 12/1 đến 10/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 35,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,38%.

YEG – CTCP Tập đoàn Yeah 1 – Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán hơn 3,69 triệu cổ phiếu YEG từ ngày 10/1 đến 30/1 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tống sẽ giảm sở hữu tại YEG xuống còn hơn 4,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,9%.

DL1 – CTCP Tập đoàn Alpha Seven – Shine Profit Development Ltd, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng giám đốc đăng ký mua 2,8 triệu cổ phiếu DL1 từ ngày 07/1 đến 28/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DL1 nào.

TAR – CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Bà Nguyễn Thị Nhẫn, con dâu ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 396.000 cổ phiếu TAR sở hữu, tỷ lệ 0,86%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 07/1 đến 28/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TDG – CTCP Đầu tư TDG Global – Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TDG từ ngày 12/1 đến 10/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thái sẽ nâng sở hữu tại TDG lên hơn 485.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,91%.