Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu CII, YEG, TDH, LPB, TAR, NTP, CMX, ICT, PDB, TKC, DID, PXS, SJD, TID, VST, PRT, PAS, LBE, CLX, ASA

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII): Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng BKT nội bộ, đăng ký bán toàn bộ 290.900 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 18/12/2021.

CTCP Tập đoàn Yeah 1 (YEG): Bà Trền Uyên Phương đã bán 460.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.354.510 cp (tỷ lệ 7,527%). Giao dịch thực hiện ngày 10/11/2021.

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH): CTCP Phát triển nhà Daewon – Thủ Đức đăng ký bán toàn bộ 311.941 cp (tỷ lệ 0,277%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 16/12/2021.

LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Ông Nguyễn Văn Thuyết, em của ông Nguyễn Đức Thụy – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ 330.300 cổ phiếu LPB sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/11 đến 18/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR): Bà Lê Thị Kiều, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.410.093 cp (tỷ lệ 7,38%). Giao dịch thực hiện ngày 3/8/2021.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Công đoàn công ty đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch Công đoàn Công ty sở hữu 1.552.400 cp (tỷ lệ 1,32%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/11 đến 15/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NTP, cùng thời gian, ông Chu Văn Phương, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 960.623 cp (tỷ lệ 0,82%) đang sở hữu.

CMX – CTCP Camimex – KB Securities Co., Ltd, cổ đông lớn đã bán ra 566.000 cổ phiếu CMX trong ngày 15/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại CMX xuống còn hơn 5,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,41%.

CTCP Viễn thông tin học bưu điện (ICT): Ông Nguyễn Thế Thịnh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 282.232 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 17/12/2021.

CTCP Tập đoàn đầu tư DIN Capital (PDB): Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 110.000 cp (tỷ lệ 1,23%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/11 đến 14/12/2021.

CTCP Xây dựng và kinh doanh Địc ốc Tân Kỷ (TKC): Ông Trần  Văn Sỹ, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 1.755.113 cp (tỷ lệ 16,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/11 đến 30/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TKC, cùng thời gian, ông Trần Văn Tuấn, ủy viên hĐQT, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 1.302.901 cp (tỷ lệ 12,14%) đang sở hữu. Bà Hồ Thanh Thủy, vợ ông Trần Văn Nho – Ủy viên hĐQT – đăng ký bán toàn bộ 413.965 cp (tỷ lệ 3,86%). Và ông Trần Văn Nho, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 586.035 cp trong tổng số 796.582 cp (tỷ lệ 7,42%) đang sở hữu.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): Ông Huỳnh Trung Hiếu, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 242.700 cp (tỷ lệ 1,75%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 10/11/2021.

CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PXS): Ông Đinh Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 149.990 cp (tỷ lệ 0,25%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 18/12/2021.

CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 255.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.995.900 cp (tỷ lệ 5,79%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

CTCP Vận tải và cho thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công đoàn công ty đã bán 561.900 cp, giảm kượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.924.800 cp (tỷ elej 6,23%). Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 12/11/2021.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 999.614 cp (tỷ lệ 0,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 17/12/2021.

Tổng Công ty sản xuất – XNK Bình Dương – CTCP (PRT): Ông Nguyễn Thành Đông, con rể ông Nguyễn Văn Thiển – Ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 104.000 cp (tỷ lệ 0,03%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 10/11 đến 11/11/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Bà Hà Thị Hải Vân, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch bà Vân sở hữu 1,5 triệu cp (tỷ lệ 5,35%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 17/12/2021.

CTCP Sách và thiết bị trường học Long An (LBE): CTCP Anphatek đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch Anphatek không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/11 đến 13/12/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (CLX): CTCP Vinaprint đã bán toàn bộ 479.900 cp (tỷ lệ 0,55%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 28/10 đến 10/11/2021.

CTCP ASA (ASA): Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT, đã bán 110.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 199.700 cp (tỷ lệ 2%). Giao dịch thực hiện ngày 5/11/2021.

KHP – CTCP Điện lực Khánh Hòa – Ông Trần Đăng Hiền, Phó tổng giám đốc đã bán ra 100.000 cổ phiếu KHP trong ngày 12/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hiền chỉ còn nắm giữ hơn 68.000 cổ phiếu KHP, tỷ lệ 0,12%.

NVB – Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Bà Dương Thị Lệ Hà, Tổng giám đốc đã bán ra hơn 3,67 triệu cổ phiếu NVB trong ngày 09/11. Sau giao dịch, bà Hà đã giảm sở hữu tại NVB xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,25%.

VGP – CTCP Cảng Rau Quả – Bà Trần Thị Anh Thơ, Ủy viên HĐQT đã mua vào hơn 1,12 triệu cổ phiếu VGP, tỷ lệ 14,22% từ ngày 19/10 đến 15/11. Trước giao dịch, bà Thơ chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VGP nào.

HMH – CTCP Hải Minh – CTCP Cánh Đồng Xanh, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Trần Quang Tiến – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HMH từ ngày 17/11 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 1,32 triệu cổ phiếu HMH, tỷ lệ 10,34%.

MAC – CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải – Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 289.000 cổ phiếu MAC sở hữu, tỷ lệ 1,91%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/11 đến 15/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Hữu Lâm, một ủy viên HĐQT khác của MAC cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 138.000 cổ phiếu MAC sở hữu, tỷ lệ 0,91%.

VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – Ông Trương Thanh Tâm, cha của ông Trương Thành Nhân – Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 1,27 triệu cổ phiếu VPH sở hữu, tỷ lệ 1,34%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/11 đến 20/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.