Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu DIG, VNM, DXG, APG, VEV, SP2, VXB, HMH, CAN

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam đã bán 2.411.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 44.966.977 cp (tỷ lệ 8,995%). Giao dịch thực hiện từ 7 đến 8/4/2022.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cp (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/4 đến 17/5/2022.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 19.953.070 cp (tỷ lệ 13,64%). Giao dịch thực hiện từ 28/3 đến 7/4/2022.

Tiếp đó ông Nguyễn Hồ Hưng đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/4 đến 14/5/2022.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Amersham Industries Limited đã mua 820.000 cp; Ware Group Limited đã mua 180.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 12 quỹ liên quan từ 127.315.328 cp (tỷ lệ 20,9562%) lên 128.315.328 cp (tỷ lệ 21,1208%). Giao dịch thực hiện ngày 13/4/2022.

CTCP Everpia (EVE): NH Investment & Securities Co.,Ltd đã bán 416.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.923.161 cp (tỷ lệ 7,11%). Giao dịch thực hiện ngày 6/4/2022.

CTCP Thuỷ điện Sử Pán 2 (SP2): Tổng Công ty Sông Đà đã bán toàn bộ 5.806.000 cp (tỷ lệ 38,39%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/4/2022.

CTCP VLXD Bến Tre (VXB): Bà Ngô Thị Thanh Trúc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 270.126 cp (tỷ lệ 6,67%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Trúc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 1/4/2022.

CTCP Hải Minh (HMH): Ông Trần Quang tiến, uỷ viên HĐQT, đã mua 800.505 cp,  nâng lượng sở hữu từ 588.000 cp (tỷ lệ 4,58%) lên 1.388.505 cp (tỷ lệ 10,81%) và trở thành cổ đông lớn. giao dịch thực hiện từ 8/3 đến 7/4/2022.

CTCP Đồ hộ Hạ Long (CAN): Ông Nguyễn Văn Mạnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 171.970 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 284.970 cp (tỷ lệ 5,7%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/4/2022.