Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu DIG, VST, VIB, DHC, VDP, MHL

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam đã bán 5.313.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 47.378.477 cp (tỷ lệ 9,48%). Giao dịch thực hiện từ 5-6/4/2022.

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công đoàn công ty đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 2.677.900 cp (tỷ lệ 4,25%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/4 đến 6/5/2022.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Trần Nhất Minh, Phó TGĐ, đã mua 800.000 cp, nâng  lượng sở hữu sau giao dichj lên 1.949.453 cp (tỷ lệ 0,126%). Giao dịch thực hiện từ 8/3 đến 7/4/2022.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.223.758 cp (tỷ lệ 6,03%). Giao dịch thực hiện ngày 7/4/2022.

CTCP Dược phẩm trung Ương Vidipha (VDP): Công ty TNHH Dược phẩm Trâm Báo Khoa đã bán 642.728 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 857.272 cp (tỷ lệ 5,09%). Giao dịch thực hiện từ 10/3 đến 8/4/2022.

CTCP Minh Hữu Liên (MHL): Ông Vương Thành Phát, Phó TGĐ, đã bán toàn bộ 100.179 cp (tỷ lệ 1,89%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 5/4/2022.