Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu DIG, YEG, THI, TIX

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam đã bán 3.990.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 33.534.477 cp (tỷ lệ 6,708%). Giao dịch thực hiện ngày 15/4/2022.

CTCP Tập đoàn Yeah 1 (YEG): DFJ VinaCapital Venture Invest,ent Ltd đã bántoanf bộ 1.524.096 cp (tỷ lệ 4,87%). Giao dịch thực hiện từ 6/4 đến 15/4/2022.

CTCP Thiết bị điện (THI): CTCP Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 4,8 triệu cp. Trước giao dịch Thiết bị điện Gelex sở hữu 39.464.599 cp (tỷ lệ 80,87%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/4 đến 25/5/2022.

CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TIX): Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1,5 triệu cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ ¼ đến 18/4/2022.