Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu DXG, DIG, TCB, SSB, HAH, TVB, TEG, GKM, TDP

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB): Ông Nguyễn Văn Trung, chồng bà Thái Hà Linh – người được uỷ quyền công bố thông tin – đăng ký bán toàn bộ 868.500 cp (tỷ lệ 0,024%0 đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/4 đến 20/5/2022.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 12 quỹ liên quan từ 133.065.328 cp (tỷ lệ 21,9026%) lên 133.665.328 cp (tỷ lệ 22,0014%). Giao dịch thực hiện ngày 21/4/2022.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG): CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam đã bán 4.259.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 29.275.377 cp (tỷ lệ 5,856%). Giao dịch thực hiện từ 18/4 đến 19/4/2022.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.483.500 cp (tỷ lệ 9,19%). Giao dịch thực hiện ngày 14/3/2022.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SSB): Ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch thường trực – đã mua 2 tiệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 56.889.550 cp (tỷ lệ 3,4275%). Giao dịch thực hiện ngày 21/4/2022.

Trong khi đó cùng ngày, ông Lê Anh Tuấn, con trai bà Nguyễn Thị Nga, đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 38.524.772 cp (tỷ lệ 2,321%).

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch Tập đoàn này sở hữu 56.576.356 cp (tỷ lệ 50,51%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/4 đến 27/5/2022.

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG): Bà Đào Thị Thanh Hiền, Thành viên HĐQT, đăng ký mu 300.000 cp. Trước giao dịch bà Hiền sở hữu 2.200 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/4 đến 27/5/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TEG, cùng thời gian, ông Mạc Quang Huy, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 350.000 cp. Trước giao dịch ông Huy sở hữu 400 cp.

CTCP Khang Minh Group (GKM): Ông Nguyễn Việt Hà, Uỷ viên HĐQT, đăng ký mua 1,1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hà sở hữu 74 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/4 đến 20/5/2022.

CTCP Thuận Đức (TDP): Bà Ngô Kim Dung, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 552.688 cp. Trước giao dịch bà Dung sở hữu 3.958.653 cp (tỷ lệ 6,57%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/4 đến 26/5/2022.