Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu FIR, ITC, PAN, DHA, FCN, IDC, GVR

FIR – CTCP Địa ốc First Retail – Ông Nguyễn Hào Hiệp, cổ đông lớn đã bán ra 2 triệu cổ phiếu FIR trong ngày 12/10. Sau giao dịch, ông Hiệp đã giảm sở hữu tại FIR xuống còn hơn 6,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,14%.

ITC – CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà – Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, cổ đông lớn đã bán ra hơn 2,57 triệu cổ phiếu ITC trong ngày 14/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại ITC xuống còn hơn 1,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,81%.

PAN – CTCP Tập đoàn PAN – Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn đã bán ra 5 triệu cổ phiếu PAN từ ngày 13 đến 15/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại PAN xuống còn hơn 30 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,37%.

DHA – CTCP Hóa An – CTCP CIC39, cổ đông lớn đã bán ra 740.000 cổ phiếu DAH từ ngày 01/10 đến 15/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên chỉ còn nắm giữ lô lẻ 50 cổ phiếu DHA.

FCN – CTCP Fecon – Bà Phùng Nguyệt Hà, em gái ông Phùng Tiến Trung – Thành viên HĐQT đã bán ra 126.000 cổ phiếu FCN từ ngày 11/10 đến 15/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hà chỉ còn nắm giữ lô lẻ 92 cổ phiếu FCN.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IDC – Tổng CTCP IDICO – Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt, cổ đông lớn đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu IDC từ ngày 19/10 đến 12/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 26 triệu cổ phiếu IDC, tỷ lệ 8,67%.

PAN – CTCP Tập đoàn PAN – Từ ngày 21/10 đến 19/11, Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn tiếp tục đăng ký bán thêm hơn 5,68 triệu cổ phiếu PAN.

GVR – CTCP Tập đoàn Cao su Việt Nam – Ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu GVR từ ngày 20/10 đến 18/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thành sẽ chỉ còn nắm giữ 50.000 cổ phiếu GVR.

FCN – CTCP Fecon – Ông Trần Trọng Thắng – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu FCN từ ngày 20/10 đến 18/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.