Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu FPT, HTN, NBB, NLG, VNE, DHM, CEN, PMB, NTP, PTD, LBM, HID, CII, PGT, TVC, VPH, VGS, ATS, AGM

CTCP FPT (FPT): Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 206.500 cp, nâng  lượng sở hữu cả nhóm gồm 14 quỹ liên quan từ 45.293.845 cp (tỷ lệ 4,9912%) lên 45.500.345 cp (tỷ lệ 5,013%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2021.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN): CTCP Hưng Thịnh Land đăng ký bán 11.902.500 cp, trong tổng số 21.424.500 cp (tỷ lệ 24,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2021 đến 20/1/2022.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp HCM đã bán 3,1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 65.421.332 cp (tỷ lệ 65,32%). Giao dịch thực hiện từ 24/11 đến 14/12/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT – đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.500.013 cp. Giao dịch thực hiện từ 3/12 đến 17/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NLG, Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.195.606 cp (tỷ lệ 0,64%). Giao dịch thực hiện từ 1/12 đến 15/12/2021. Tiếp đó Công ty Tân Hiệp đăng ký bán thêm 800.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2021 đến 22/1/2022.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE): Bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.396.789 cp (tỷ lệ 7,81%). Giao dịch thực hiện ngày 16/12/2021.

CTCP TM và khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM): Ông Trương Quang Thắng, nhà đầ tư cá nhân, đã mua 1.250.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.710.000 cp (tỷ lệ 5,4%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI): Ông Tạ Hoàng Sơn, Kế toán trưởng, đăng ký bán 600.000 cp trong tổng số 660.939 cp (tỷ lệ 0,88%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2021 đến 21/1/2022.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Ông Lê Văn Bình, Giám đốc, đã bán toàn bộ 900.000 cp (tỷ lệ 7,88%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 10/12 đến 14/12/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc (PMB): Tổng CTCP Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã mua 720.000 cp (tỷ lệ 6%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2021.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ông Chu Văn Phương, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 960.623 cp (tỷ lệ 0,82%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 15/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NTP, cùng thời gian, Công đoàn công ty đã mua 415.000 cp, annag lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.967.400 cp (tỷ lệ 1,67%).

CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh (PTD): Ông Bùi Quang Huân, Ủy vên HĐQT, đăng ký bán 320.000 cp trong tổng số 384.000 cp (tỷ lệ 12%) đang sở hữu,. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12 đến 31/12/2021.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM): Ông Trần Hùng Phương, Thành viên BKS, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 300.130 cp (tỷ lệ 3,0013%). Giao dịch thực hiện từ 16/12 đến 20/12/2021.

CTCP Halcom Việt Nam (HID): Ông Nguyễn Việt Dũng, Thành viên HĐQT, đã bán 515.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 14.276 cp (tỷ lệ 0,024%). Giao dịch thực hiện từ 22/11 đến 17/12/2021.

CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM – VIAC (No.1) Ltd Partnership, cổ đông lớn đã bán ra 5,5 triệu cổ phiếu CII từ ngày 02/12 đến 20/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại CII xuống còn hơn 17,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,2%.

PGT – CTCP PGT Holding – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Kế toán trưởng chỉ bán được 0,11 triệu cổ phiếu trong tổng số toàn bộ hơn 1,27 triệu cổ phiếu PGT đăng ký bán từ ngày 16/11 đến 14/12. Sau giao dịch, bà Chi còn nắm giữ hơn 1,16 triệu cổ phiếu PGT, tỷ lệ 12,94%.

TVC – CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt – Ông Đỗ Thanh Hà, Tổng giám đốc đã bán ra hơn 115.000 cổ phiếu TVC trong ngày 15/12. Sau giao dịch, ông Hà đã giảm sở hữu tại TVC xuống còn hơn 115.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,11%.

VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – Ông Trương Thanh Tâm, cha của ông Trương Thành Nhân – Tổng giám đốc đã bán ra hơn 1,27 triệu cổ phiếu VPH từ ngày 24/11 đến 20/12 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tâm chỉ còn nắm giữ lô lẻ 80 cổ phiếu VPH.

VGS – CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE – Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu VGS từ ngày 21/12 đến 14/1/2022 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, ông Hải đang nắm giữ 8,5 triệu cổ phiếu VGS, tỷ lệ 20,18%.

ATS – CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco – Bà Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 630.000 cổ phiếu ATS sở hữu, tỷ lệ 18%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12 đến 10/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – CTCP Louis Holdings, cổ đông lớn đăng ký mua hơn 5,12 triệu cổ phiếu AGM trong đợt đấu giá cả lô cổ phiếu AGM từ SCIC. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại AGM lên hơn 9,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,17%.