Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu ITA, KOS, DAH, AAV, PPE, CTC, GMX, FCN, FMC 

ITA – CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn đã mua vào 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 07/10 đến 12/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại ITA lên hơn 104,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,12%. Ngay sau đó, CTCP Đại học Tân Tạo tiếp tục đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 18/10 đến 16/11.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam, đã mua vào tổng cộng hơn 9,74 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,56% trong hai phiên ngày 11 và 12/10. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu FMC nào.

KOS – CTCP KOSY – Bà Ngô Thị Hoa, cổ đông lớn đã bán ra 13,5 triệu cổ phiếu KOS trong ba phiên ngày 6, 7 và 8/10. Sau giao dịch, bà Hoa đã giảm sở hữu tại KOS xuống còn hơn 13,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,89%.

DAH – CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á – Hai nhà đầu tư cá nhân là ông Trần Minh Tuấn và Phạm Huy Thanh đã mua lần lượt 7,5 triệu cổ phiếu và 5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,91% và 5,94%. Cả hai giao dịch đều thực hiện trong ngày 05/10. Trước đó, hai cá nhân trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DAH nào.

AAV – CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc – Ông Nguyễn Thanh Hải, anh rể ông Dương Văn Điệp – Phó tổng giám đốc đã bán toàn bộ hơn 11,73 triệu cổ phiếu AAV, tỷ lệ 32,01% từ ngày 28/9 đến 01/10.

PPE – CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam Ông Lê Cảnh Toàn, Giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 271.000 cổ phiếu PPE sở hữu, tỷ lệ 13,58%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/10 đến 12/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTC – CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên – Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu CTC từ ngày 18/10 đến 29/10 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuấn đang nắm giữ hơn 2,07 triệu cổ phiếu CTC, tỷ lệ 13,16%.

GMX – CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân – Bà Dư Thị Thanh Hương, chị của ông Dư Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu GMX từ ngày 14/10 đến 12/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

FCN – CTCP Fecon – Ông Hà Thế Phương, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán hơn 907.000 cổ phiếu FCN từ ngày 18/10 đến 16/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Phương sẽ giảm sở hữu tại FCN xuống còn hơn 205.000 cổ phiếu.