Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu JVC, SMC, TIX, VC2, PNJ, HAH, VKC, HHG

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

JVC – CTCP thiết bị Y tế Việt Nhật – Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã bán ra hơn 1,7 cổ phiếu JVC trong ngày 07/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại JVC xuống còn hơn 4,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,12%.

SMC – CTCP Đầu tư Thương mại SMC – Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng giám đốc đã bán ra 120.000 cổ phiếu SMC từ ngày 13/8 đến 10/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tiến đã giảm sở hữu tại SMC xuống còn hơn 278.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,46%.

TIX – CTCP Tanimex – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan, cổ đông đã mua vào 250.000 cổ phiếu TIX trong ngày 10/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại TIX lên 1,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,5%.

VC2 – CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 – CTCP Đầu tư MST (MST), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quang Huy – Phó tổng giám đốc đã mua vào 3,6 triệu cổ phiếu VC2, tỷ lệ 24% từ ngày 06 đến 09/9. Trước giao dịch, MST chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VC2 nào.

PNJ – CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – Nhóm quỹ do Vina Capital quản lý, cổ đông lớn đã bán ra hơn 644.000 cổ phiếu PNJ trong ngày 09/9. Qua đó, giảm sở hữu tại PNJ xuống còn hơn 10,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,83%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – Bà Vũ Thị Ngọc Ánh, vợ ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu HAH từ ngày 20/9 đến 18/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Ánh sẽ giảm sở hữu tại HAH xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,11%.

VKC – CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khang – Ông Đỗ Ngọc Nam, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 200.000 cổ phiếu VKC từ ngày 16/9 đến 15/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Nam đang nắm giữ 400.000 cổ phiếu VKC, tỷ lệ 2,07%.

HHG – CTCP Hoàng Hà – Ông Lưu Huy Hoàng, con ông Lưu Huy Hà, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 1,36 triệu cổ phiếu HHG, tỷ lệ 3,92% nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện từ ngày 14/9 đến 8/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.