Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu KBC, GVR, FIR, PAN, YEG, HAH, NHA, DHA, ITC, CKG, POT, CEG

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC): CTCP Tư vấn và đầu tư Kinh Bắc đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 44.554.270 cp (tỷ lệ 7,82) lên 46.054.270 cp (tỷ lệ 8,08%). Giao dịch thực hiện ngày 13/10/2021.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam – CTCP (GVR): ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 150.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/10 đến 18/11/2021.

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Ông Nguyễn Hào Hiệp, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.255.766 cp (tỷ lệ 23,14%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2021.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): Tael Two Partners Ltd đã bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 35.011.988 cp (tỷ lệ 16,76%) xuống 30.011.988 cp (tỷ lệ 14,37%). Giao dịch thực hiện từ 13/10 đến 15/10/2021.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG): Bà Trần Uyên Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.958.910 cp (tỷ lệ 14,85%). Giao dịch thực hiện ngày 6/8/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 300.000 cp, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 1.958.000 cp (tỷ lệ 4,1314%) lên 2.758.000 cp (tỷ lệ 5,8194%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/10/2021.

Tổng Công ty đầu tư phát triển và đô thị Nam Hà Nội (NHA): Ông Nguyễn Văn Hùng, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Hùng sở hữu 694.490 cp (tỷ lệ 2,47 %). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 11/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NHA, ông Tạ Ngọc Nhất, Kế toán trưởng, đăng ký mua 300.000 cp, trước giao dịch ông Nhất sở hữu 255.446 cp (tỷ lệ 0,91%). Ông Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp, trước giao dịch ông Đạo sở hữu 1.310.453 cp (tỷ lệ 4,66%). Ông Nguyễn Đức Kiên, con ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 300.000 cp, trước giao dịch ông Kiên sở hữu 1.157.484 cp (tỷ lệ 4,17%).

CTCP Hóa An (DHA): CTCP CIC39 đã bán 740.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 50 cp. Giao dịch thực hiện từ 1/10 đến 15/10/2021.

CTCP Đầu tư kinh doanh nhà (ITC): Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải đã bán 2.573.400 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.012.371 cp (tỷ lệ 5,06%) xuống 1.438.971 cp (tỷ lệ 1,81%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/10/2021.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Ông Trần Thọ Công, nhà đầu tư, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 210.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 17/11/2021.

CTCP Thiết bị bưu điện (POT): Ông Huỳnh Văn Phát, nhà đầu tư cá nhân, đã bán tòa bộ 1.134.280 cp (tỷ lệ 5,84%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/10/2021.

CTCP Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CEG): Ông Đỗ Văn Vũ, nhà đầu tư, đã mua 163.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 214.826 cp (tỷ lệ 5,65%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2021.