Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu KDM, VNF, VNT, KTT, PPE, VST, KLM, V11

CTCP Tổng Công ty phát triển khu đô thị dân cư mới (KDM): Bà Mai Lệ Huyền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 292.100 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.770.000 cp (tỷ lệ 24,93%). Giao dịch thực hiện ngày 28/9/2021.

CTCP Vinafright (VNF): CTCP Transimex đã mua 167.100 cp trong tổng số 300.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sauu giao dịch lên 13.808.385 cp (ỷ lệ 54,95%). Giao dịch thực hiện từ 1/9 đến 30/9/2021.

CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương (VNT): CTCP Transimex đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch Transimex sở hữu 2.107.440 cp (tỷ lệ 17,72%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/10 đến 5/11/2021.

CTCP Tập đoàn đầu tư KTT (KTT): Ông Nguyễn Tiến Sỹ, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 140.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 181.200 cp (tỷ lệ 6,13%). Giao dịch thực hiện ngày 4/10/2021.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Bà Huỳnh Thị Kim Phao, Ủyy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 312.100 cp (tỷ lệ 15,6%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21 đến 22/9/2021.

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công đoàn công ty đăng ký bán 445.000 cp trong tổng số 5.665.600 cp (tỷ lệ 8,99%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/10 đến 5/11/2021.

CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM): Bà Đỗ Vân Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 326.100 cp, nâng lượng sở hữu từ 131.490 cp (tỷ lệ 3,38%) lên 457.590 cp (tỷ lệ 11,78%). Giao dịch thực hiện ngày 29/9/2021.

CTCP Xây dựng số 11 (V11): Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam đã bán toàn bộ 2,55 triệu cp (tỷ lệ 30,36%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/10/2021.