Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu LHG, VPH, DPG, MML, VIG, TKG, VMI, KLM, C47, PVR, HIG, DHN, DTI, BII, CIA, VBC, VGP:

CTCP Long Hậu (LHG): Ông Võ Tấn Thịnh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 2.503.600 cp trong tổng số 10.014.600 cp (tỷ lệ 20%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/10 đến 18/11/2021.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ông Võ Phan Khôi Nguyên, con ông Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 2.925.000 cp. Trước giao dịch ông Khôi Nguyên sở hữu 4.955.656 cp (tỷ lệ 5,09%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/10 đến 11/11/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu VPH, cùng thời gian, bà Võ Gwenyth Ngọc, con ông Võ Anh Tuấn, đăng ký mua 2.925.000 cp. Trước giao dịch bà Ngọc sở hữu 4.855.656 cp.

CTCP Đạt Phương (DPG): Bà Huỳnh Thị Phương Dung, chị dâu ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 191.268 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/10 đến 18/11/2021.

CTCP Masan Meatlife (MML): VN Consumer Meat II Pte, Ltd đã bán toàn bôkj 23.161.294 cp (tỷ lệ 7,08%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/10/2021.

CTCP Chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VIG): Bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.358.700 cp (tỷ lệ 6,91%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/9/2021.

CTCP Sản xuất và thương mại Tùng Khánh (TKG): Bà Phạm Thị Khánh Ly, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 200.000 cp (tỷ lệ 4,32%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 11/10/2021.

CTCP Khoáng sản và đầu tư Visaco (VMI): Aizawa Securities Division Preparation Co.,Ltd đã mua 616.000 cp (tỷ lệ 5,63%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch đơn vị này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 1/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VMI, Aizawa Securities Co.,Ltd đã bán toàn bộ 616.000 cp (tỷ lệ 5,63%) và khống còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/10/2021.

CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM): Bà Đỗ Vân Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 364.120 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 821.710 cp (tỷ lệ 21,15%). Giao dịch thực hiện ngày 6/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KLM, CTCP XNK Thái Nguyên đã bán 690.220 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 368.800 cp (tỷ lệ 9,49%). Giao dịch thực hiện từ 29/9 đến 6/10/2021.

CTCP Xây dựng 47 (C47): Ông Dương Minh Quang, Tổng Giám đốc, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 601.362 cp (tỷ lệ 2,79%). Giao dịch thực hiện từ 22/9 đến 12/10/2021.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): Công ty TNHH VNT đã bán 6 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 8.151.980 cp (tỷ lệ 15,71%) xuống 2.151.980 cp (tỷ lệ 4,15%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/10/2021.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1.095.600 cp. Trước giao dịch ông Đoàn sở hữu 5.104.400 cp (tỷ lệ 24,76%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 16/11/2021.

CTCP Dược phẩm Hà Nội (DHN): Bà Nguyễn Phương Thảo, Ủy viên HĐQR, đã bán toàn bộ 320.000 cp (tỷ lệ 5,09%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DHN, bà Nguyễn Diệu Trinh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 978.824 cp (tỷ lệ 15,56%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Trinh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2021.

CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI): Ông Trần Đăng Quân, Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Quân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2021.

CTCP Louis Land (BII): CTCP Louis Capital đã mua 1.317.300 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.085.000 cp (tỷ lệ 3,61%) lên 3.402.300 cp (tỷ lệ 5,9%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/10/2021.

CTCP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh (CIA): Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thành viên BKS, đăng ký bán 145.200 cp trong tổng số 188.512 cp (tỷ lệ 1,03%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2021.

CTCP Nhựa Bao bì Vinh (VBC): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã bán toàn bộ 1.840.219 cp (tỷ lệ 24,54%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/10/2021.

CTCP Cảng Rau Quả (VGP): Bà Trần Thị Anh Thơ, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 1,2 triệu cp. Trước giao dịch bà Thơ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 15/11/2021.