Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu NKG, FMC, DXG, IMP, SDD

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Unicoh Special Chemicals Co.,Ltd đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12.840.000 cp (tỷ lệ 5,88%). Giao dịch thực hiện ngày 11/10/2021.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Ông Tô Minh Thắng, kế toán trưởng, đã bán 180.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8.764 cp. Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 7/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu FMC, cùng thời gian, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 710.000 cp.

Ngoài ra CTCP Tập đoàn PAN cũng bán 5,4 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 30.084.678 cp (tỷ lệ 51,12%) xuống còn 24.684.678 cp (tỷ lệ 41,95%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2021.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc đăng ký bán hơn 1,05 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 15/10 đến 14/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Đức sẽ giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 230.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,04%.

IMP – CTCP Dược phẩm Imexpharm – Ông Huỳnh Văn Nhung, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 120.000 cổ phiếu IMP từ ngày 15/10 đến 12/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nhung sẽ giảm sở hữu tại IMP xuống còn 71.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,11%.

SDD – CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà – Ông Vũ Hà Nam – Thành viên HĐQT đã đăng ký bán toàn bộ gần 3,8 triệu cp SDD, tương đương 23,54% vốn của Công ty từ ngày 14/10-12/11.

PPE – CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam – Ông Lê Cảnh Toàn, Giám đốc đã bán thoái vốn bất thành hơn 271.000 cổ phiếu PPE, tỷ lệ 13,58% từ ngày 10/9 đến 08/10.

BVH – CTCP Tập đoàn Bảo Việt – Ông Tiến Hùng, Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 55.239 cổ phiếu BVH, tỷ lệ 0,007%. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, khớp lệnh, dự kiến từ ngày 12/10 đến ngày 8/11/2021.