Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu PAN, NED, PVR, ADS, VMD, ABS, PAS, HSA, VPR, LMH, ILA, KIP, SMT, VTR, VTV, VST, MDF, PCN 5/11

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): CTCP Chứng khoán SSI đăng ký bán 15 triệu cp trong tổng số 41.582.793 cp (tỷ lệ 19,91%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 30/11/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc (NED): Ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch HĐQT, đã bán 10.080.300 cp, giảm lượng sở hữu từ 10,1 triệu cp (tỷ lệ 24,94%) xuống 19.700 cp (tỷ lệ 0,05%). Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 15/10/2021.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 1.141.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.901.700 cp (tỷ lệ 19,08%). Giao dịch thực hiện ngày 29/10/2021.

CTCP Damsan (ADS): Ông Lê Xuân Chiến, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 350.000 cp trong tổng số 448.620 cp (tỷ lệ 1,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

VMD – CTCP Dược phẩm Vimedimex – CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS), cổ đông, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1,6 triệu cổ phiếu VMD, tỷ lệ 10,36% từ ngày 08/11 đến 07/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, HBS chỉ nắm giữ 1.200 cổ phiếu VMD.

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): CTCP Đầu tư và phát triển đô thị du lịch Diamond Eco City đăng ký bán toàn bộ 1,7 triệu cp (tỷ lệ 2,12%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 4/12/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Bà Đào Thị Thu Hường, Trưởng BKS, đăng ký bán 1.055.000 cp trong tổng số 1.155.000 cp (tỷ lệ 4,12%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PAS, ông Vũ Văn Toản, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Toản sở hữu 350.000 cp (tỷ lệ 1,25%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Hestia (HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 1.767.224 cp (tỷ lệ 22,45%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.0000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 319.555 cp (tỷ lệ 6,98%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Quốc tế Holding (LMH): Ông Nguyễn Xuân Thành, anh bà Nguyễn Lan Hương – Ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 646.200 cp (tỷ lệ 2,52%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 27/10/2021.

CTCP ILA (ILA): Bà Hoàng Kỳ Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 273.400 cp, nâng lượng sử hữu từ 640.000 cp (tỷ lệ 3,76%) lên 913.400 cp (tỷ lệ 5,37%). Giao dịch thực hiện ngày 27/10/2021.

Ông Võ Xuân Phong, Phó chủ tịch HĐQT, đã bán 2.550.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 859.200 cp (tỷ lệ 5,05%). Giao dịch thực hiện từ 11/10 đến 27/10/2021.

CTCP KIP Việt Nam (KIP): Bà Nguyễn Vân Chi, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 585.756 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.626.726 cp (tỷ lệ 16,6%). Giao dịch thực hiện ngày 7/9/2021.

SMT – Công ty cổ phần Sametel – CTCP Louis Capital (TGG) đã mua thành công gần 1,52 triệu cổ phiếu TGG vào ngày 25/10. Qua đó, Louis Capital nâng sở hữu tại TGG từ 1,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,49% lên hơn 2,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,21% và trở thành công ty mẹ của Sametel.

CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (VTR): Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 1.267.122 cp trong tổng số 1.553.652 cp (tỷ lệ 9,33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 19/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTR, Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch và lữ hành quốc tế Sài Gòn đăng ký bán 2.050.220 cp trong tổng số 2.562.775 cp (tỷ lệ 14,81%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 19/11/2021.

CTCP Năng lượng và môi trường Vicem (VTV): CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội đăng ký bán toàn bộ 1.400.086 cp (tỷ lệ 4,49%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công đoàn công ty đăng ký bán 570.000 cp trong tổng số 4.486.700 cp (tỷ lệ 7,12%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTR, cùng thời gian, ông Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 807.519 cp (tỷ lệ 4,85%) đang sở hữu.

CTCP Gỗ MDF Quảng Trị (MDF): Ông Cao Thanh Nam, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 92.900 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 9/12/2021.

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc (PCN): CTCP 873 xây dựng công trình giao thông đăng ký bán 1.230.065 cp trong tổng số 3.324.500 cp (tỷ lệ 84,71%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc đã bán ra hơn 1,75 triệu cổ phiếu TDH trong ngày 01/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Hoàng đã giảm sở hữu tại TDH xuống còn hơn 281.000 cổ phiếu.

ADG – CTCP Clever Group – Ông Bùi Huy Trúc, em rể ông Bạch Dương – Giám đốc đã bán ra hơn 349.000 cổ phiếu ADG từ ngày 20/10 đến 28/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Trúc chỉ còn nắm giữ lô lẻ 45 cổ phiếu ADG.

APG – CTCP Chứng khoán APG – CTCP Louis Capital (TGG), cổ đông lớn đã bán toàn bộ 3,7 triệu cổ phiếu APG sở hữu, tỷ lệ 5,06% trong ngày 03/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VKC – CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khang – CTCP Louis Capital (TGG), cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ 2 triệu cổ phiếu VKC sở hữu, tỷ lệ 0,37% trong ngày 01/11.

DHC – CTCP Đông Hải Bến Tre – Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Bá Phương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu DHC từ ngày 08/11 đến 07/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Thủy sẽ nâng sở hữu tại DHC lên hơn 4,57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,54%.

HUT – CTCP Tasco – Bà Lưu Đàm Ngọc Anh, vợ ông Nguyễn Viết Tân – Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 194.000 cổ phiếu HUT sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 05/11 đến 03/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

NVB – Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Ông Phạm Thế Hiệp, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 3,3 triệu cổ phiếu NVB từ ngày 08/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, ông Hiệp đang nắm giữ 4,3 triệu cổ phiếu NVB, tỷ lệ 1,06%.

Từ ngày 08/11 đến 15/11, bà Dương Thị Lệ Hà, Tổng giám đốc của NVB đăng ký bán hơn 3,67 triệu cổ phiếu NVB cũng theo phương thức thỏa thuận, hiện tại bà Hà đang nắm giữ hơn 4,67 triệu cổ phiếu NVB, tỷ lệ 1,15%.