Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu TAR, ALT, BHG, LPT, DND, HMH, TVS, NTL, PTI, POM

TAR – CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Ngày 17/12, Chủ tịch HĐQT – bà Lê Thị Tuyết đã bán thành công 7 triệu cp, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 25,14% (hơn 11,6 triệu cp) xuống còn 9,99% (hơn 4,6 triệu cp).

ALT – CTCP Văn hóa Tân Bình – Ngày 23/12, CTCP Đầu tư Toàn Việt không còn là cổ đông lớn của Văn hóa Tân Bình sau khi bán 262.500 cổ phiếu ALT, giảm lượng nắm giữ xuống 31.127 đơn vị tương đương 0,54% vốn.

Ngày 22/12, cổ đông lớn CTCP Đầu tư Toàn Việt đã bán 334.700 cổ phiếu ALT, giảm lượng nắm giữ xuống 293.627 đơn vị tương đương 5,12% vốn. Cũng trong ngày 22/12, ông Nguyễn Văn Mạnh trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 345.900 cổ phiếu ALT, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,03% vốn.

BHG – CTCP Chè Biển Hồ – Ngày 14/12, cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã bán 2,14 triệu cổ phiếu BHG, giảm lượng nắm giữ xuống 2,41 triệu đơn vị tương đương 27% vốn. Cũng trong ngày 14/12, CTCP Đầu tư Legend HighLand đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 2,14 triệu cổ phiếu BHG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 24% vốn.

Ngày 16/12, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ 2,41triệu cổ phiếu BHG. Cũng trong ngày 16/12, CTCP Năng lượng Nghĩa Hưng trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 2,1 triệu cổ phiếu BHG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 23,5% vốn tương đương 2,1 triệu đơn vị.

LPT – CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành – Ngày 17/12, bà Nguyễn Thị Ngân không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 193.000 cổ phiếu LPT, giảm lượng nắm giữ xuống 207.400 đơn vị, chiếm 2,59% vốn.

DND – CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai – Từ ngày 22/11 đến 20/12, CTCP Xây dựng Số 2 Đồng Nai, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Trần Anh Điền, đã mua 475.000 cổ phiếu DND, giảm lượng nắm giữ xuống 2,15 triệu đơn vị, chiếm 24,39% vốn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HMH – CTCP Hải Minh – CTCP Cánh Đồng Xanh, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Trần Quang Tiến – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HMH từ ngày 28/12 đến 15/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 1,42 triệu cổ phiếu HMH, tỷ lệ 11,12%.

TVS – CTCP Chứng khoán Thiên Việt – Bà Bùi Thị Kim Oanh, Thành viên HĐQT đăng ký bán 150.000 cổ phiếu TVS từ ngày 28/12 đến 26/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Oanh sẽ giảm sở hữu tại TVS xuống còn hơn 1,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,1%.

NTL – CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm – Ông Lê Minh Tuân, Thành viên HĐQT đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu NTL từ ngày 29/12 đến 27/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuân sẽ giảm sở hữu tại NTL xuống còn hơn 2,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,18%.

PTI – Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện – Công đoàn Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện đăng ký bán 130.602 cổ phiếu (tương ứng 0,16% vốn) theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh với thời gian từ 27/12/2021 đến 25/1/2022.

Trong cùng thời gian và phương thức giao dịch như trên, ông Bùi Xuân Thu, Tổng giám đốc đăng ký 50.871 cổ phiếu PTI, còn ông Nguyễn Kim Lân, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 17.501 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

POM – CTCP Thép Pomina – Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh – cháu Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Khánh đăng ký bán 2,4 triệu cp POM từ ngày 27/12/2021 – 24/01/2022.