Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu TTH, LPB, REE, TDG, MCG, TLD, PSI, TSC, LDP, TMS

CTCP Thương mại và dịch vụ Tiến Thành (TTH): Ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 3.848.750 cp (tỷ lệ 10,3%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 25/11 đến 30/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TTH, ông Nguyễn Hữu Trường, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 4 triệu cp (tỷ lệ 10,7%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12 đến 4/1/2022.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ông Nguyễn Văn Thuyết, em trai ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 330.300 cp. Giao dịch thực hiện ngày 29/11/2021.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 12.223.796 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 95.944.028 cp (tỷ lệ 31,04%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 7/1/2022.

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): Ông Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 550.000 cp. Trước giao dịch ông Hiếu sở hữu 1.128.618 cp (tỷ lệ 6,73%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/12/2021 đến 6/1/2022.

CTCP Năng lượng và bất động sản MCG (MCG): Bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.603.220 cp (tỷ lệ 6,92%). Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD): Ông Nguyễn An Ngọc, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 4 triệu cp. Trước giao dịch ông Ngọc sở hữu 4.092.218 cp (tỷ lệ 10,24%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/12/2021 đến 6/1/2022.

CTCP Chứng khoán dầu khí (PSI): CTCP Đầu tư tài chính Thành Việt đã bán 374.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.972.100 cp (tỷ lệ 9,98%). Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC): CTCP Tập đoàn FIT đã bán 14,7 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 75.342.923 cp (tỷ lệ 51,028%) xuống 60.642.923 cp (tỷ lệ 41,0726%). Giao dịch thực hiện từ 29/10 đến 26/11/2021.

CTCP Dược Lâm Đồng (LDP): Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, Giám đốc tài chính, đăng ký bán toàn bộ 115,883 cp (tỷ lệ 0,91%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12 đến 31/12/2021.

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đã mua 326.200 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 15.244.198 cp (tỷ lệ 16,28%). Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

Tiếp đó ông Bùi Minh Tuấn đăng ký mua thêm 1 triệu cp TMS. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/12/2021 đến 6/1/2022.

TSC – CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ – CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT), Công ty mẹ đã bán ra 14,7 triệu cổ phiếu TSC từ ngày 29/10 đến 26/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, FIT đã giảm sở hữu tại TSC xuống còn hơn 60,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 41,07%.

LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Ông Nguyễn Văn Thuyết, em của ông Nguyễn Đức Thụy – Phó chủ tịch HĐQT đã bán ra toàn bộ hơn 330.000 cổ phiếu LPB sở hữu trong ngày 29/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

TDG – CTCP Đầu tư TDG Global – Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT đã mua bất thành 1 triệu cổ phiếu TDG đăng ký mua từ ngày 08/11 đến 02/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, hiện tại ông Thái vẫn chỉ đang nắm giữ hơn 285.000 cổ phiếu TDG, tỷ lệ 1,7%.

PSI – CTCP Chứng khoán Dầu khí – CTCP Đầu tư Tài chính Thành Việt, cổ đông lớn đã bán ra hơn 374.000 cổ phiếu PSI trong ngày 26/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại PSI xuống còn hơn 5,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,98%.

TTH – CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành – Ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 3,84 triệu cổ phiếu TTH sở hữu, tỷ lệ 10,3%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 25/11 đến 30/11.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TLD – CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long – Ông Nguyễn An Ngọc, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu TLD từ ngày 08/12 đến 06/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Ngọc sẽ nâng sở hữu tại TLD lên hơn 8,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,25%.

TTH – CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành – Ông Nguyễn Hữu Trường, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 4 triệu cổ phiếu TTH sở hữu, tỷ lệ 10,7%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/12 đến 04/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

LDP – CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar – Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, Giám đốc tài chính đăng ký bán toàn bộ hơn 115.000 cổ phiếu LDP sở hữu, tỷ lệ 0,91%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 07/12 đến 31/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TDG – CTCP Đầu tư TDG Global – Ông Lê Minh Hiếu – Tổng giám đốc của TDG đăng ký mua 550.000 cổ phiếu TDG từ ngày 08/12 đến 06/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.