Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu TVC, G36, DXG, NLG, TDH, NTL, HHV, LMH, FCN, NDX, TAR, VC9, FCM, CKG, OPC, CMX, BT6, DIH, CTP, DZM, S55, HIG

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Ông Đỗ Thanh Hà, tổng Giám đốc, đăng ký bán 339.255 cp trong tổng số 739.255 cp (tỷ lệ 0,71%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 22/12/2021.

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Đăng Trung, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.372.247 cp (tỷ lệ 3,32%). Giao dịch thực hiện từ 10/11 đến 12/11/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Hà Đức Hiếu, Thành  viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 178.200 cp. Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2021.

CTCP Đầu Tư Nam Long (NLG): Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 250.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 18/11 đến 22/11/2021.

CTCP Phát triển đô thi Từ Liêm (NTL): Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ ông Đinh Đức Tiệp – Phó Tổng Giám đốc – đã bán 850.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.150.040 triệu cp (tỷ lệ 6,8%) xuống 3.300.040 cp (tỷ lệ 5,41%). Giao dịch thực hiện từ 27/10 đến 19/11/2021.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Thái Bằng Âu, Thành viên BKS, đã bán 120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 24.272 cp. Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 18/11/2021.

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP Tập đoàn Hải Thạch đã bán toàn bộ 12,2 triệu cp (tỷ lệ 4,56%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 15/11/2021.

CTCP Quốc tế Holding (LMH): Ông Nguyễn Ngọc Đức, em ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.122.200 cp (tỷ lệ 4,38%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 3/12/2021.

CTCP Fecon (FCN): Ông Trần Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Thắng sở hữu 866.461 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.

CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX): Bà Mai Thị Thi, vợ ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 100.000 dcp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 21/12/2021.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Bà Lê Thị Kiều, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 370.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.470.093 cp (tỷ lệ 5,35%) xuống 2.100.093 cp (tỷ lệ 4,55%). Giao dịch thực hiện ngày 10/8/2021.

CTCP Xây dựng số 9 (VC9): Tổng CTCP XNK và xây dựng Việt Nam đã bán toàn bộ 4,32 triệu cp (tỷ lệ 36,94%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VC9, ông Nguyễn Minh Quang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2,32 triệu cp (tỷ lệ 19,84%) và trở thành cổ đông lớn. Gao dịch thực hiện ngày 15/11/2021. Cùng ngày, ông Trần Mạnh Hiếu, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2 triệu cp (tỷ lệ 17,1%) và trở thành cổ đông lớn.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM): CTCP Fecon đã bán 391.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.125.594 cp (tỷ lệ 10,07%). Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 19/11/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 232.970 cp (tỷ lệ 0,282%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 23/12/2021.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Bà Đỗ Thụy Như Hà, con dâu ông Trịnh Xuân Vương – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 1.328.577 cp (tỷ lệ 5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

CTCP Damsan (ADS): Ông Nguyễn Lê Hùng, Ủy viên HĐQT, đã mua 497.954 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.895.686 cp (tỷ lệ 4,98%). Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2021.

CTCP Camimex Group (CMX): Ông Bùi Đức Cường, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu trong dịp Camimex Group phát hành riêng lẻ. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 2.222.000 cp (tỷ lệ 3,65%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 20/12/2021.

CTCP Beton 6 (BT6): CTCP Đầu tư AIO đã bán toàn bộ 2.450.640 cp (tỷ lệ7,45%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2021.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIH): Bà Trần Thị Thu Trang, vợ ông Trần Đình Quanng – ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 104.825 cp (tỷ lệ 1,77%). Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 16/11/2021.

CTCP Minh Khang Capital Trading Public (CTP): Ông Đỗ Cần, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 103.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 629.432 cp (tỷ lệ 5,2%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

CTCP Cơ điện Dzĩ An (DZM): Bà Trần Thị Mỹ, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 268.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12.400 cp (tỷ lệ 0,23%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/11/2021.

CTCP Sông Đà 505 (S55): Ông Vũ Sơn Thủy, Ủy viên HĐQT, đăng ký bân toàn bộ 357.982 cp (tỷ lệ 3,58%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/11 đến 17/12/2021.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đã mua 117.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.221.700 cp (tỷ lệ 25,32%). Giao dịch thực hiện từ 18/10 đến 16/11/2021.