Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu TVC, HBC, NLG, KOS, LPB, HCM, TGG, CMX, PHC, PDB, VC6, HAH, TDG, VST

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký bán 10 triệu cp trong tổng số 21.484.163 cp (tỷ lệ 20,74%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2021.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Ông Nguyễn Lê Minh Thao, con ông Nguyễn Văn Tịnh – Người được ủy quyền công bố thông tin đã bán ra hơn 138.000 cổ phiếu HBC từ ngày 18/11 đến 30/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thao chỉ còn nắm giữ lô lẻ 34 cổ phiếu HBC.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 2.700.013 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/12 đến 1/1/2021.

CTCP Kosy (KOS): Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT, đã nhận 21 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 101.640.000 cp (tỷ lệ 46,95%). Đây là số cổ phiếu do Kosy phát hành để hoán đổi cổ phần. Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

Cũng liên quan đến việc hoán đổi cổ phần, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT, đã nhận 5.250.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 18.898.054 cp (tỷ lệ 8,73%).

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): CTCP Thaiholdings đã bán 22.399.988 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12 cp. Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HCM): Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đăng ký bán 10.475.180 cp trong tổng số 72.975.180 cp (tỷ lệ 23,86%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12/2021 đến 5/1/2022.

TGG – CTCP Louis Capital – CTCP Louis Holdings, cổ đông lớn đã mua vào hơn 4,67 triệu cổ phiếu TGG từ ngày 17/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại TGG lên hơn 7,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27,8%.

CTCP Camimex Group (CMX): Công ty TNHH ES Vina đã mua 4 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.250.038 cp (tỷ lệ 5,78%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021 – đây là mua cổ phần phát hành riêng lẻ.

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC): Ông Đỗ Nguyên An, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 390.000 cp trong tổng số 1.112.569 cp (tỷ lệ 4,32%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12/2021 đến 4/1/2022.

CTCP Tập đoàn đầu tư DIN Capital (PDB): Ông Đinh Ngọc Đạm, Ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 66.650 cp (tỷ lệ 0,75%). Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 26/11/2021.

VC6 – CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons – Bà Mai Phương Anh, Kế toán trưởng đăng ký mua 400.000 cổ phiếu VC6 từ ngày 06/12 đến 31/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Phương Anh đang nắm giữ hơn 210.000 cổ phiếu VC6, tỷ lệ 2,63%.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 2.818.000 cp (tỷ lệ 5,7766%) lên 3.118.000 cp (tỷ lệ 6,3916%). Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): Ông Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đã mua 233.600 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.128.618 cp (tỷ lệ 6,73%). Giao dịch thực hiện từ 1/11 đến 30/11/2021.

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công đoàn công ty đăng ký bán 115.300 cp trong roeong số 3.684.700 cp (tỷ lệ 5,85%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/12 đến 31/12/2021.

TIG – CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long – Ngày 30/11, HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 30 triệu cổ phần, tương ứng 85,71%/vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản và Năng lượng tái tạo Việt Nam. Sau khi nhận chuyển nhượng, TIG sẽ nắm giữ 33,5 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 95,71% của Công ty trên.

Cùng ngày, TIG thông qua việc mua 11,4 triệu cổ phần trong đợt phát hành thêm của CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ, qua đó, nâng sở hữu tại Đầu tư Thăng Long Phú Thọ lên 38,4 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 60%.

LHG – CTCP Long Hậu – Bà Phạm Thị Như Anh, Phó tổng giám đốc đã bán bất thành 100.000 cổ phiếu LHG đăng ký bán từ ngày 01/11 đến 30/11 theo phương thức khớp lệnh. Như vậy, hiện tại bà Như Anh vẫn đang nắm giữ hơn 229.000 cổ phiếu LHG, tỷ lệ 0,46%.

PTL – CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí – Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX), cổ đông lớn đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 36,01 triệu cổ phiếu PTL sở hữu, tỷ lệ 36%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 03/12 đến n31/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

SSB – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank – Ông Lê Tuấn Anh, con bà Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 07/12/2021 đến 05/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 37,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,5%.