Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu VGC, AAV, FMC, ITA, MVT, DAH, TEG, LMH, UDL, PPE, CTC, DND, PDV, GMX, L18

Tổng Công ty Viglacerqa – CTCP (VGC): CTCP Hạ tầng Gelex đã nhận chuyển nhượng 54.650.860 cp từ CTCP Thiết bị điện Gelex, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 225.105.680 cp (tỷ lệ 50,21%). Giao dịch thực hiện từ 17/9 đến 6/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VGC, CTCP Thiết bị điện Gelex đã chuyển nhượng toàn bộ 43.289.000 cp và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 27/9 đến 6/10/2021.

CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV): Ông Nguyễn Thanh Hải, anh rể ông Dương Văn Điệp – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 11.734.312 cp (tỷ lệ 32,01%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 28/9 đến 1/10/2021.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam đã mua tổng cộng 9.742.944 cp (tỷ lệ 16,56%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch C.P Việt Nam không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 11 và 12/10/2021.

CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đại học Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cp. Trước giao dịch Đại học Tân Tạo sở hữu 104.315.449 cp (tỷ lệ 11,12%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 16/11/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng Bình Dương (MVT): Ông Nguyễn Thành Nhân, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 13.445.750 cp (tỷ lệ 13,45%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2021.

CTCP Tập đoàn khách sạn Đông Á (DAH): Ông Trần Minh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7,5 triệu cp (tỷ lệ 8,91%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 5/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DAH, ông Phạn Huy Thành đã mua 5 triệu cp (tỷ lệ 5,94%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thành không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG): CTCP Tập đoàn DK đã mua 500.000 cp, nhận 25.000 cổ phiếu từ cổ tức và 333.333 cổ phiếu thực hiện quyền mua, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.358.333 cp (tỷ lệ 2,07%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TEG, CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đã mua 8.082.921 cp trong đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 20.813.522 cp (tỷ lệ 31,73%).

CTCP Quốc tế Holding (LMH): Bà Nguyễn Thị Son, chị dâu bà Nguyễn Lan Hương – ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 1.092.600 cp (tỷ lệ 4,26%). Giao dịch thực hiện từ 30/9 đến 5/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LMH, cùng thời gian, bà Phạm Thị Hằng, Trưởng BKS, đã bán toàn bộ 741.200 cp (tỷ lệ 2,89%) đang sở hữu.

CTCP Đô thị và môi trường Đắk Lắk (UDL): Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, chị ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 662.000 cp (tỷ lệ10%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 4/10 đến 6/10/2021.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Ông Lê Cảnh Toàn, Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 271.500 cp (tỷ lệ 13,58%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2021.

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC): Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 2.079.700 cp (tỷ lệ 13,16%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 29/10/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND): CTCP Xây dựng số 2 Đồng Nai đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch công ty này sở hữu 1.559.620 cp (tỷ lệ 17,65%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2021.

CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt (PDV): Bà Võ Thị Minh Ngọc, vợ ông Hồ Sĩ Thuận – Giám đốc – đã mua 420.000 cp (tỷ lệ 1,35%). Trước giao dịch bà Ngọc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 30/9 đến 7/10/2021.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX): Bà Dư Thị Thanh Hương, chị ông Dư Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 698.361 cp (tỷ lệ 7,73%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 4.441.390 cp (tỷ lệ 11,65%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2021.