Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu VNM, TDH, FIR, MSH, DGC, C47, TLH, VIX 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk – Công ty TNHH MTV SCIC, cổ đông đã bán bất thành toàn bộ 900.000 cổ phiếu VNM đăng ký bán từ ngày 16/8 đến 14/9 theo phương thức khớp lệnh.

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – CTCP Louis Land (BII) đã mua thêm 1,461 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,16% vốn TDH, chính thức trở thành cổ đông lớn của TDH ngày 16/9/2021. Trước khi thực hiện giao dịch, BII sở hữu 4,351 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,86% vốn TDH.

FIR – CTCP Địa ốc First Retail – Ông Nguyễn Hào Hiệp, cổ đông lớn đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu FIR trong ngày 13/9. Sau giao dịch, ông Hiệp đã giảm sở hữu tại FIR xuống còn hơn 8,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,53%.

MSH – CTCP May Sông Hồng – Bà Bùi Thu Hà, con ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 617.000 cổ phiếu MSH trong ngày 15/9 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Hà đã nâng sở hữu tại MSH lên hơn 1,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,19%.

DGC – CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang – Bà Đào Thị Quyên, em gái ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT đã bán ra 200.000 cổ phiếu DGC từ ngày 27/8 đến 15/9 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Quyên đã giảm sở hữu tại DGC xuống còn hơn 1,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,66%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

C47 – CTCP Xây dựng 47 – Ông Dương Minh Quang, Tổng giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu C47 từ ngày 22/9 đến 21/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Quang sẽ nâng sở hữu tại C47 lên hơn 601.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,79%.

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – Bà Phạm Thị Thu Hà, mẹ của bà Nguyễn Vũ Hồng Anh – Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 2,26 triệu cổ phiếu TLH sở hữu, tỷ lệ 2,22%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/9 đến 19/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VIX – CTCP Chứng khoán VIX – Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) đăng ký mua vào hơn 29 triệu quyền mua cổ phiếu VIX của đợt chào bán trên với giá trị chuyển nhượng đạt 14,5 tỷ đồng, tương ứng 500 đồng/quyền mua. Dự kiến thời gian giao dịch sẽ từ 20/9 đến 5/10 theo phương thức thỏa thuận.