Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu VSC, NBB, TDH, VIX, VKC, DTD, HHG, CAG, APP, BNA, TVD

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC): CTCP Đại lý vận tải Safi đăng ký bán 1,29 triệu cp trong tổng số 5,29 triệu cp (tỷ lệ 9,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 11/11/2021.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh đăng ký bán 4,5 triệu cp trong tổng số 73.316.667 cp (tỷ lệ 93,7%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 11/11/2021.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): CTCP Louis Land đã mua 5.533.600 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.347.100 cp (tỷ lệ 10,07%). Giao dịch thực hiện ngày 23/9/2021.

CTCP Chứng khoán VIX (VIX): Bà Nguyễn Thị Tuyết, Tổng Giám đốc, đã mua 2.844.300 cp và nhận 1.476.645 cp cổ phiếu từ cổ tức, nâng lượng sở hữu từ 9.844.300 cp lên 14.165.245 cp. Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIX, ông Nguyễn Văn Tuấn, em bà Nguyễn Thị Tuyết, đã mua 29.005.217 cp (tỷ lệ 10,56%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2021.

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC): Ông Võ Thiên Chương, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Chương sở hữu 1 triệu cp (tỷ lệ 5,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 9/11/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (DTD): Bà Nguyễn Thị Kim Chung, chị ông Nguyễn Quang Trí – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch bà Chung sở hữu 1.206.991 cp (tỷ lệ 3,93%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 11/11/2021.

CTCP Hoàng Hà (HHG): Ông Lưu Huy Hoàng, con ông Lưu Hy Hà – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 1.367.300 cp (tỷ lệ 3,92%). Giao dịch thực hiện từ 9/9 đến 7/10/2021.

CTCP Cảng An Giang (CAG): Công ty TNHH XNK Hùng Anh đã bán 550.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.029.000 cp (tỷ lệ 7,46%). Giao dịch thực hiện từ 9/9 đến 4/10/2021.

CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP): Ông Hoàng Bình Dương, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 250.000 cp trong tổng số 299.591 cp (tỷ lệ 6,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 11/11/2021.

CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (BNA): Bà Khổng Thị Oanh, Trưởng BKS, đã bán 174.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 174.200 cp (tỷ lệ 2,18%). Giao dịch thực hiện từ 29/9 đến 5/10/2021.

CTCP Than Vàng Danh – Vinacomin (TVD): Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên HĐQT, đã bán 110.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.897 cp. Giao dịch thực hiện từ 21/9 đến 6/10/2021.

EVS – CTCP Chứng khoán Everest – Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, cổ đông lớn đã bán ra 2,8 triệu cổ phiếu EVS trong ngày 29/9. Sau giao dịch, bà Dương đã giảm sở hữu tại EVS xuống còn 2,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,13%.

GEX – CTCP Tập đoàn Gelex – Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu GEX từ ngày 14/10 đến 29/10 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nâng sở hữu tại GEX lên hơn 146,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,75%.