Tin tức cổ phiếu BSR, RIC, SMC, DAT, CVT, LCG

BSR – Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – Sản lượng sản xuất 8 tháng đạt 4,48 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ 4,13 triệu tấn, doanh thu 60.805 tỷ đồng. Như vậy, tháng 7 và 8, BSR đạt doanh thu khoảng 11.897 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng là gần 6.000 tỷ đồng, giảm 26,4% so với bình quân nửa đầu năm.

RIC – CTCP Quốc tế Hoàng Gia – Dù nhận định hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và phải thêm tiền thuê đất trong các năm tới nhưng ĐHĐCĐ RIC vẫn thông qua kế hoạch 2021-2025 với mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 30% mỗi năm.

SMC – CTCP Đầu tư Thương mại SMC – Đã thông qua phương án phát hành tối đa 120 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày phát hành dự kiến là 30/9 hoặc thời điểm khác nhưng không sớm hơn một ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

DAT – CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản – Đã thông qua phương án phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020 theo tỷ lệ tổng cộng 20%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

CVT – Công ty cổ phần CMC – Dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu gồm 3 kỳ hạn là 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng. Trong đó, lãi suất cố định theo kỳ hạn lần lượt là 10%/năm, 10,5%/năm và 10,6%/năm. Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo và thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2021.

LCG – CTCP Licogi 16 – Dự kiến góp thêm 196,11 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Gia Lai (LCE Gia Lai). Nếu góp vốn thành công, Licogi 16 vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 97% vốn điều lệ tại LCE Gia Lai và ghi nhận là công ty con.