Tin tức cổ phiếu DGC, DDV, PTB, STK , LAS, VIX, DHC, IBC, HII, DC4, SZB ngày 20/7/2021

DGC – Tập đoàn hóa chất Đức Giang – Quý II/2021, doanh nghiệp đạt doanh thu 2.038,5 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 333 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức cao nhất một quý trong lịch sử hoạt động. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang đã đạt 3.988 tỷ đồng doanh thu và 625 tỷ đồng lãi sau thuế.

DDV – Công ty cổ phần DAP – Vinachem – Quý II/2021, DDV ghi nhận doanh thu đạt 748 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 54,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 27,4 tỷ đông. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DDV ghi nhận doanh thu 1.394,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước; lợi nhuận sau thuế 90,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 33,6 tỷ đồng.

PTB – Công ty cổ phần Phú Tài – 6 tháng đầu năm đạt doanh thu là 3.062,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 286,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 55% so với cùng kỳ năm trước.

STK – CTCP Sợi Thế Kỷ – Doanh thu bán hàng quý II/2021 đạt 510 tỷ đồng, hoàn thành 87% so với kế hoạch quý, tăng 102% so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế 6 tháng, doanh thu ghi nhận 1.077 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sợi tái chế 6 tháng năm 2021 đạt 56,48% trên doanh thu.

LAS – CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Kết thúc quý II, doanh nghiệp đạt 846,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28,4 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng 15 tỷ đồng. Luỹ kế 2 quý đầu năm, LAS đạt 1.603 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận trước thuế đạt 66,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,7 tỷ đồng.

VIX – CTCP Chứng khoán VIX – Đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 146,87 triệu cổ phiếu để tăng vốn. Trong đó bao gồm, hơn 19,15 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 15%, và hơn 127,71 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

DHC – CTCP Đông Hải Bến Tre – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 2020 và tạm ứng năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 24/7. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/10/2021, cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương ứng DHC sẽ phát hành thêm gần 14 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

IBC – CTCP Apax Holdings – Đã thông qua việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt phát hành của CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Giáo dục Apax. Dự kiến giao dịch thành công, IBC sẽ nâng sở hữu tại Công ty trên lên 48,71%.

HII – CTCP An Tiến Industries – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), ngày đăng ký cuối cùng là 24/7. Theo đó, cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới), tương đương HII sẽ phát hành thêm hơn 4,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

DC4 – CTCP Xây dựng DIC Holdings – Đã thông qua phương án phát hành 14,8 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, với giá dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu.

SZB – CTCP Sonadezi Long Bình – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/8/2021.