Tin tức cổ phiếu FCN, HVH, DLG, HT1, MIG, MSN, HDG, TCD, LSS, GAS, IDC, LHG ngày 21/6/2021

Tin tức cổ phiếu FCN – CTCP FECON  Chính thức trúng gói thầu trị giá hơn 273 tỷ đồng tại Nhà máy điện gió BT2 – giai đoạn 2 thuộc Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình, nâng tổng giá trị gói thầu của FECON tại Dự án này lên 1.180 tỷ đồng.

Thông tin cổ phiếu HVH – CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC – Năm 2021, HVC đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu 466 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15% và 57% so với thực hiện năm 2020, chia cổ tức 10%.

Tin tức cổ phiếu DLG – CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai – Đức Long Group đề ra các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau: Doanh thu hợp nhất là 2.000 tỷ đồng, phấn đấu đạt lợi nhuận sau thuế là 150 tỷ đồng.

Thông tin cổ phiếu HT1 – CTCP Xi măng Hà Tiên 1 – Sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng và lãi 652 tỷ đồng.

Tin tức cổ phiếu MIG Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội – Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương ứng MIG sẽ phát hành thêm 13 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Thông tin cổ phiếu MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Ngày 01/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 02/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/07/2021.

Tin tức cổ phiếu HDG CTCP Tập đoàn Hà Đô – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 705.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,66% tại CTCP Thiết bị giáo dục 1 từ CTCP Đầu tư bất động sản Bình An Riverside.

Thông tin cổ phiếu TCD – CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – Đã thông qua việc phát hành 800.000 cổ phiếu ESOP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Ngày phát hành vào 05/7/2021.

Tin tức cổ phiếu LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn – Ngày 17/6, HĐQT đã thông qua việc bán hơn 2,32 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

Thông tin cổ phiếu GAS – Tổng CTCP Khí Việt Nam – Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/10/2021.

Tin tức cổ phiếu IDC – Tổng công ty IDICO – CTCP – Cổ đông chiến lược của IDICO là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã bán ra toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC, tương ứng 22,5% vốn điều lệ để giảm sở hữu về 0%, thời gian hoàn thành thực hiện giao dịch và không còn là cổ đông lớn là ngày 16/6.

Thông tin cổ phiếu LHG – Công ty cổ phần Long Hậu – Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 922,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 161 tỷ đồng và vốn đầu tư dự kiến là 1.033,98 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2021 sẽ giảm 18,9% so với thực hiện trong năm 2020.