Tin tức cổ phiếu FOC, OCB, BDT, HNG, PHR, NBP, LPB, NOS, CTF, SCD ngày 26/7/2021

FOC – CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT – Qoanh thu thuần quý II của FOC đạt 157,4 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của FPT Online đạt 76 tỷ đồng, tăng trưởng 29%; lãi ròng thu về 60,7 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FOC đạt gần 279 tỷ đồng, tăng 26%; lợi nhuận trước thuế đạt 128,26 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng xấp xỉ 102,4 tỷ đồng.

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

BDT – CTCP Dược phẩm Bến Tre – Ngày 23/7, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của bà Đậu Thị Thúy Mai.

HNG – CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL – Đã thông qua việc phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 5.500 tỷ đồng tại CTCP Nông nghiệp Trường Hải – Thagrico. Bên cạnh đó, HNG cũng dừng thực hiện việc chào bán hơn 191,44 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico.

PHR – CTCP Cao su Phước Hòa – Đã thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu công ty mẹ hơn 628 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72,6 tỷ đồng. Trong quý III/2021, PHR đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ 318,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

NBP – CTCP Nhiệt điện Ninh Bình – Ngày 23/7, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 25/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ 09/9/2021.

LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Bà Chu Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ III 2018 – 2023 thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của LienVietPostBank từ ngày 23/7/2021.

NOS – CTCP Vận tải biển Phương Đông – 6 tháng đầu năm 2021 lỗ tiếp 69 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 4.500 tỷ đồng, đã âm vốn chủ sở hữu hơn 4.200 tỷ đồng.

CTF – Công ty cổ phần City Auto – Quý 2 doanh thu thuần đạt 504 tỷ đồng tăng 31,2% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí City Auto có lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CTF đạt 946 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 16% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 14 tỷ đồng cao gấp 7,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

SCD – CTCP Nước giải khát Chương Dương – Quý 2, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Sai khi trừ chi phí, Sá xị Chương Dương báo lỗ gần 13,6 tỷ đồng trong kỳ báo cáo, trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi hơn 1 tỷ đồng.