Tin tức cổ phiếu GMD, VPI, TRA, JVC, QCG, VPH, PPC, NCT, PME, IDJ, HVT ngày 1/7/2021

Tin tức cổ phiếu GMD – Công ty Cổ phần Gemadept – Năm 2021 GMD xây dựng hai kịch bản tăng trưởng. Trong kịch bản lạc quan, GMD dự kiến doanh thu đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 7% và 37%. Ở kịch bản trung bình, công ty dự kiến doanh thu tăng 4% đạt 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 630 tỷ đồng, tăng 23%.

6 tháng đầu năm, GMD có doanh thu ước đạt 1.439 tỷ đồng, tăng 19% và thực hiện 51% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 388 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ và thực hiện 55% kế hoạch lạc quan.

Thông tin cổ phiếu VPI – CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest – Cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất 3.100 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 11% lên 341 tỷ đồng.

Tin tức cổ phiếu TRA – Công ty cổ phần Traphaco – Công ty ước đạt 1.030 tỷ đồng doanh thu hợp nhất 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 22% và 38% so với cùng kỳ.

Thông tin cổ phiếu JVC – CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật – Ngày 29/6, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể ngày từ 06/7/2021. Nguyên nhân do, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/3/2020 (năm 2019) của JVC là âm hơn 1.105 tỷ đồng và lợi nhuận năm kế tiếp (2020) là âm hơn 76,6 tỷ đồng.

Tin tức cổ phiếu QCG CTCP Quốc Cường Gia Lai – Đã thông qua việc giải thể Công ty con do QCG nắm giữ 80%/vốn là Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển. Cùng với đó, QCG cũng giải thể công ty liên kết do QCG nắm giữ 31%/vốn là CTCP Bất động sản Quốc Cường Thuận An.

Thông tin cổ phiếu VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng 55% cổ phần sở hữu tại CTCP Bất động sản Nhà Bè cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Lotte Land.

Tin tức cổ phiếu PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại – Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 4 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/8/2021.

Thông tin cổ phiếu NCT CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài – Ngày 29/6, HĐQT đã có nghị quyết thông qua phương án trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 14/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 12/8/2021.

Tin tức cổ phiếu PME – CTCP Pymepharco – Ngày 30/6, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2021.

Thông tin cổ phiếu IDJ CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 73,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tin tức cổ phiếu HVT – CTCP Hóa chất Việt Trì – HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2021.