Tin tức cổ phiếu GSP, DCL, VOS, TGG, PGD, SBV, DCL, TIX

GSP – CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế – Công bố tổng doanh thu 8 tháng ước đạt 1.130 tỷ đồng, thực hiện 87% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hơn 47 tỷ đồng, thực hiện 72% kế hoạch năm.

DCL – CTCP Dược phẩm Cửu Long – Dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 3,52% số lượng cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp tới gần 78% so với thị giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường.

VOS – CTCP Vận tải biển Việt Nam – Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo, tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu, do vẫn còn lỗ lũy kế và vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của công ty (lỗ lũy kế 699,13 tỷ đồng, nợ quá hạn là 520 tỷ đồng).

TGG – CTCP Louis Capital – Đã thông qua chủ trương mua số lượng cổ phiếu dự kiến tương ứng tỷ lệ 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Sametel (SMT), với tổng giá trị tối đa là 56 tỷ đồng, tương ứng tối đa 20.000 đồng/cổ phiếu.

PGD – CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Ngày 01/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 6/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/10/2021.

SBV – CTCP Siam Brothers Việt Nam – Ngày 20/8, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 24/9/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 22/10/2021.

DCL – CTCP Dược phẩm Cửu Long – Đã thông qua việc phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

TIX – CTCP Tanimex – Đã thông qua việc bán hơn 276.000 cổ phần tại CTCP Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức, với giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phần. Dự kiến việc bán ra thành công, TIX sẽ giảm sở hữu tại Nhựa Bao bì Kiến Đức xuống còn 1,58 triệu cổ phần, tỷ lệ 19,75%.