Tin tức cổ phiếu GSP, GIC, YEG, VOS, MPC, CMV, MWG, PET, HPX, SZL, V12, PHP

GSP – Công ty cổ phần Vận tải sản phẩm khí Quốc tế – 8 tháng đầu năm 2021, Gas Shipping ước tính tổng doanh thu hơn 1.130 tỷ đồng, đạt 138% so với kế hoạch 8 tháng đầu năm và hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu năm; Lợi nhuận trước thuế hơn 47 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch 8 tháng và 72% so với kế hoạch năm 2021.

GIC – CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh – Đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm 2021 đạt doanh thu 77 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 9,5 tỷ đồng.

HĐQT Công ty cũng thông qua kế hoạch dự kiến trong tháng 9/2021 tới đây sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

YEG – Tập đoàn Yeah1 – Đã công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu tăng 73% lên 312 tỷ đồng nhưng giá vốn gấp đôi lên 361 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí YEG lỗ ròng 156 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ 3 tỷ cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, Yeah1 ghi nhận doanh thu 600 tỷ đồng, tăng 37%; lỗ 202 tỷ đồng.

VOS – Công ty Vận tải biển Việt Nam – Đã thông qua việc thuê tàu Vinalines Galaxy – thuộc sở hữu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (UPCoM: MVN) – công ty mẹ nắm 51% vốn Vosco. Giá trị hợp đồng thuê tàu bằng khoảng 2,5% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2021, tức 75,2 tỷ đồng.

MPC – Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Đã thông qua việc đầu tư thêm 62 tỷ đồng tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú lên 200 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của tập đoàn tại công ty con này tăng từ 99,67% lên mức 99,775%, tương ứng giá trị 199,55 tỷ đồng.

CMV – CTCP Thương nghiệp Cà Mau – Ngày 30/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 31/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2021.

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới di động – Ngày 30/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 31/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/9/2021. Cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2 : 1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương ứng MWG sẽ phát hành thêm hơn 236,7 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

PET – Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp dầu khí – Thông báo, đã bán hơn 2,41 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 20/7 đến 18/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá bán bình quân 24.960 đồng/cổ phiếu.

HPX – CTCP Đầu tư Hải Phát – Ngày 06/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 07/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100 : 15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), tương ứng HPX sẽ phát hành thêm hơn 39,67 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

SZL – CTCP Sonadezi Long Thành – Ngày 10/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 13/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2021.

V12 – CTCP Xây dựng số 12 – Ngày 24/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 25/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9/2021.

PHP – CTCP Cảng Hải Phòng – Ngày 25/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 26/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9/2021.