Tin tức cổ phiếu GSP, PSH, HNG, DGW, VNM, THI

GSP – CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế – Dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 200 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. Thời gian chuyển nhượng quyền từ 30/8 đến 16/9 và thời gian đăng ký mua từ 30/8 đến 20/9/2021.

PSH – CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu – Trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, tổng số cổ phiếu chào bán là 75,72 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 60% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 14.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

HNG – CTCP HAGL Agrico – Công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần hơn 252 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ giá vốn và chi phí, HNG lỗ ròng hơn 129 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 9 tỷ.

Luỹ kế nửa đầu năm, HNG đạt 512 tỷ doanh thu, giảm 56% so với cùng kỳ. Khấu trừ, Công ty lỗ ròng gần 123 tỷ đồng, nửa đầu năm 2020 lãi hơn 11 tỷ đồng.

THI – CTCP Thiết bị điện – Đã thông qua việc chào mua công khai 7,1 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Thiết bị điện Đông Anh. Dự kiến việc mua vào thành công, THI sẽ nắm giữ hơn 15,18 triệu cổ phiếu của Thiết bị điện Đông Anh, tương ứng sở hữu 46,85%.