Tin tức cổ phiếu HAX, SPI, VOS, IJC, CSV, DPM, HUB, TCO, NVL, ASG, PGT, DXS ngày 29/6/2021

Tin tức cổ phiếu HAX – CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – Đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho ban điều hành và cổ phiếu ESOP cho nhân viên. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 350.000 cổ phiếu thưởng cho ban điều hành gồm 6 người.

Thông tin cổ phiếu SPI Công ty cổ phần Spiral Galaxy – Đã thống nhất mua 5,4 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Nha Trang. Dự kiến sau giao dịch, Spiral Galaxy sẽ nắm giữ 9,31%/vốn điều lệ của Cam Ranh Riviera Nha Trang.

Cũng trong ngày 24/6, HĐQT của Spiral Galaxy đã có nghị quyết về việc chuyển nhượng tối đa 45%/vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo.

Tin tức cổ phiếu VOS Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Năm 2021, VOSCO đặt ra mục tiêu, sản lượng vận tải đạt 5 triệu tấn, doanh thu đạt 1.227 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng.

Thông tin cổ phiếu IJC – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 15/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/9/2021.

Tin tức cổ phiếu CSV – CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam – Ngày 28/6, HĐQT đã thông qua phương án trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến vào 26/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 13/8/2021.

Thông tin cổ phiếu DPM – Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Ngày 05/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/7/2021.

Tin tức cổ phiếu HUB – CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế – Ngày 28/6, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Quý Định kể từ ngày 01/7/2021, cùng ngày, HUB bổ nhiệm ông Ngô Hữu Quý giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế.

Thông tin cổ phiếu TCO CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải – Đã thông qua việc bán toàn bộ hơn 1,92 triệu cổ phiếu quỹ hiện có theo giá thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

Tin tức cổ phiếu NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trị giá hơn 237,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh.

Thông tin cổ phiếu ASG CTCP Tập đoàn ASG – Đã thông qua việc phát hành hơn 12,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100 -20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 08/70221.

Tin tức cổ phiếu PGT CTCP PGT Holdings – Đã thông qua phương án bán hơn 384.000 cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

Thông tin cổ phiếu DXS – CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh – Đất xanh Services thông báo giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) là 32.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động ngày đầu tiên là +/-20%. Mức giá này bằng với giá IPO vừa qua của DXS, và giảm đáng kể so với mức giá được Lãnh đạo công ty dự kiến trước đó là 4x.