Tin tức cổ phiếu HBC, STB, MSN, IJC, GAS, PHC, TIG, PDR, DST ngày 23/6/2021

Tin tức cổ phiếu HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình – Năm 2021, Hoà Bình dự kiến doanh thu là 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 235 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20,26% và 180,86% so với thực hiện trong năm 2020.

Thông tin cổ phiếu STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Đã thông qua phương án bán toàn bộ hơn 81,56 triệu cổ phiếu quỹ hiện có theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh (trong đó, thỏa thuận tối đa 20.087 cổ phiếu). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 01/7 đến 30/7.

Tin tức cổ phiếu MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Ngày 01/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 02/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/07/2021.

Thông tin cổ phiếu IJC – CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Ngày 22/6, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 06/9/2021.

Tin tức cổ phiếu GAS – Tổng CTCP Khí Việt Nam – Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/10/2021

Thông tin cổ phiếu PHC – CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Đã thông qua chủ trương mua cổ phần tại ba công ty. Theo đó, mua 70.400 cổ phần của CTCP Phú Lâm, với giá 1 triệu đồng/cổ phần; mua 5,6 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư tài nguyên và Năng lượng Điện Biên, với giá 10.000 đồng/cổ phần; mua 4,28 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, với giá 10.000 đồng/cổ phần. Cả ba giao dịch dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2021.

Tin tức cổ phiếu TIG CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long – Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian thực hiện trong tháng 6, tháng 7/2021.

Thông tin cổ phiếu PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt – Đã quyết định thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tên là CTCP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt, vốn điều lệ ban đầu là 168 tỷ đồng. PDR góp vốn bằng tiền mặt với tỷ lệ 51% vốn, tương ứng 85,7 tỷ đồng.

Tin tức cổ phiếu DST CTCP Đầu tư Sao Thăng Long – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An, công ty con do DST sở hữu 99.9% vốn.