Tin tức cổ phiếu HSG, ACC, PGD, CTB, EVS, HAP, PET, EVS, SRA

HSG – Tập đoàn Hoa Sen – Thông báo sản lượng tháng 7 đạt 189.474 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4.921 tỷ đồng, tăng 97% và lợi nhuận sau thuế 302 tỷ đồng, tăng 124%. So với tháng trước, sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen tăng 8% và doanh thu tăng 26,6% nhưng lợi nhuận giảm 46%.

ACC – CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC – Ngày 01/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 06/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9/2021.

PGD – CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Ngày 01/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/10/2021.

CTB – CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương – Ngày 08/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 09/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/10/2021.

EVS – CTCP Chứng khoán Everest – Đã thông qua phương án phát hành 40 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho 4 cá nhân là nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá chào bán 16.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-quý IV/2021.

HAP – CTCP Tập đoàn Hapaco – Ngày 25/8, HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/9/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 13/10/2021.

PET – Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – Công ty đã phân phối 3,91 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho người lao động trong công ty, tương ứng 97,75% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Sau giao dịch, tổng khối lượng cổ phiếu của công ty là 90,51 triệu cổ phiếu, trong đó đang lưu hành 89,89 triệu cổ phiếu và 612.700 cổ phiếu quỹ.

EVS – CTCP Chứng khoán Everest – Công ty dự kiến phát hành chào bán 40 triệu cổ phiếu với giá 16.000 đồng/CP, tương ứng số tiền thu về 640 tỷ đồng. Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán Everest chỉ bằng 47% so với mức thị giá hiện tại của EVS. Thời gian chào bán dự kiến quý III – IV/2021.

SRA – CTCP Sara Việt Nam – Dự kiến phát hành hơn 18,14 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 42%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 42 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành tăng vốn điều lệ lên trên 613 tỷ đồng.