Tin tức cổ phiếu HSG, NSH, MSN, FIT, TCW, GEX, NVL, PLX, KDH, SKG, NDX, WCS ngày 1/6/2021

Cổ phiếu HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen – Công bố ước đạt kết quả kinh doanh tháng 4/2021 với sản lượng tiêu thụ 216.390 tấn, doanh thu 4.550 tỷ đồng, giảm nhẹ so với tháng trước; lợi nhuận sau thuế 538 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 3/2021. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ, doanh thu tăng trưởng 104% và lợi nhuận tăng trưởng đến 498%.

Cổ phiếu NSH – CTCP Nhôm Sông Hồng – Đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần dự kiến đem về 1.200 tỷ đồng (tăng 40%) và lãi sau thuế 10 tỷ đồng (gấp 2,6 lần năm trước).

Cổ phiếu MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Ngày 31/5, HĐQT đã có nghị quyết phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

Cổ phiếu FIT – CTCP Tập đoàn F.I.T – Đã thông qua phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Cổ phiếu TCW – Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng – Năm 2021, TCW đặt kế hoạch tổng doanh thu là 846,99 tỷ đồng, tăng 8,89% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 84,22 tỷ đồng, tăng 7,89% so với thực hiện trong năm 2020.

Cổ phiếu GEX – Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam – Gelex – Ngày 04/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua gần 293 triệu cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 01 được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền được mua thêm 6 cổ phiếu mới). Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Thông báo, ngày 10/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo tỷ lệ 555:198 (cổ đông sở hữu 555 cổ phiếu được nhận 198 cổ phiếu mới), tương đương NVL sẽ phát hành thêm gần 386 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Cổ phiếu PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/7/2021.

Cổ phiếu KDH – CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền – Ngày 11/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương KDH sẽ phát hành thêm hơn 55,88 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. Bên cạnh đó, KDH cũng sẽ phát hành 8,4 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu SKG – CTCP Tàu cao tốc Supderdong Kiên Giang – Ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 18/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/7/2021.

Cổ phiếu NDX – CTCP Xây lắp Phát triển Đà Nẵng – Ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 18/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2021.

Cổ phiếu WCS – CTCP Bến xe Miền Tây – Ngày 08/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 09/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/6/2021.