Tin tức cổ phiếu HSG, RAL, IJC, ANV, LCG, PLX, OCB, BIC, ASM, HTI, TTA, CEO ngày 22/7/2021

HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen – Quý 3 doanh thu ước đạt 12.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng 90% và 435% so với cùng kỳ NĐTC 2019 – 2020.

Lũy kế 9 tháng doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 381% so với cùng kỳ.

RAL – CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Quý 2 doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ, sau khi trừ chi phí Rạng Đông lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng RAL đạt 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 190 tỷ đồng, tăng gần 39% so với nửa đầu năm 2020.

IJC – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Quý 2 doanh thu thuần đạt 562 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ; Sau khi trừ chi phí IJC lãi ròng gần 177 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần cùng kỳ, EPS đạt 771 đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, IJC đạt 1.978 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ, LNST đạt 469 tỷ đồng, cao gấp 3 lần nửa đầu năm ngoái.

ANV – CTCP Nam Việt – Quý II/2021, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.074,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,5% và giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.780,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

LCG – Công ty cổ phần Licogi 16 – Quý II/2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 836,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 1.306,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,9% và 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Đã thông qua việc triển khai bán tiếp 8 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

BIC – Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 05/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 26/8/2021.

ASM – CTCP Tập đoàn Sao Mai – Đã thông qua phương án phát hành hơn 77,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

HTI – CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO – Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt sang ngày 22/10/2021, thay cho thông báo trước đó là từ 30/7/2021.

TTA – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng công trình dự án Thủy điện Suối Sập 2 với giá 250 tỷ đồng.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Đã thông qua việc góp vốn 24,75 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục trí tuệ Việt, tương ứng 99%/vốn Công ty mới.