Tin tức cổ phiếu MPC, TCH, SPI, CLC, SKG, HUB, SKG, VND, VBC ngày 3/6/2021

Cổ phiếu MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu 15.774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.092 tỷ đồng; lần lượt tăng 10% và 61,7% so với năm trước.

Với kết quả kinh doanh năm 2020, HĐQT trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 20%, tương đương với mức thanh toán 400 tỷ đồng, bằng 60% lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2020. Kế hoạch cổ tức năm 2021 duy trì ở tỷ lệ 70% lợi nhuận chưa phân phối năm 2021.

Ngoài ra, Minh Phú muốn chào bán 6,33 triệu cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tỷ lệ chào bán 0,32% số cổ phiếu đang lưu hành và giá cố định 10.000 đồng/cp.

Cổ phiếu TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy – Thông báo, đã bán xong toàn bộ hơn 9,72 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 19/5 đến 2/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giá bán bình quân 23.042 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu SPI – Công ty cổ phần SPI – Đã thống nhất việc đổi tên công ty hiện tại thành tên mới là Công ty cổ phần Spiral Galaxy. Công ty cũng dự kiến đổi trụ sở chính từ TP HCM sang Hà Nội. Năm ngoái, SPI ghi nhận tổng doanh thu tăng hơn 4% lên 120 tỷ đồng nhưng bị lỗ 15,5 tỷ đồng. Sang năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ và có lợi nhuận trước thuế 1,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu CLC – CTCP Cát Lợi – Ngày 11/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ 28/6/2021.

Cổ phiếu HUB – CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế – Ngày 11/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/7/2021.

Cổ phiếu SKG – CTCP Tàu cao tốc Supderdong Kiên Giang – Ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 18/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/7/2021.

Cổ phiếu VND CTCP Chứng khoán VNDirect – Thông báo, ngày 11/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua hơn 214,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). Giá chào bán 14.500 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VBC – CTCP Nhựa Bao bì Vinh – Ngày 09/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/6/2021.